ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ฝัน

noname

ฝันไป
แห่งไหนไกลสุดจุดหมาย มอง
ในห้วงฝันเรืองรอง ด้วยภาพผอง
ลำยองพร่างพราย
ฝันพลาง
ใจคว้างกลางโลกแห่ง นิ-ยาย
เรานี้หนอเดียวดาย สุดจะหมาย
ตายเคียงคู่ใคร
ชีพใช่ความฝัน แต่ฉัน ยังฝันไป
สู่แดนใดไหน ซึ่งใคร คนนั้นครอง
ฝันไป
จนไร้จนสิ้นจุดหมาย ปอง
คงจักสมใจปอง ที่เรียกร้อง
รักคืนกลับมา
 
 ชีพใช่ความฝัน
แต่ฉัน ยังฝันไป
สู่แดนใดไหน ซึ่งใคร คนนั้นครอง
ฝันไป
จนไร้จนสิ้นจุดหมาย ปอง
คงจักสมใจปอง ที่เรียกร้อง
รักชื่นคืนมา
คืนมาหา รักรอท่า
ประสาแสนเศร้า...					
					
comments powered by Disqus
>