ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Look at That Girl

Otis Redding

Huh
She walk the mellow-man a little bit
Then she skate a little bit
Then she boog a little bit
Then she twist a little bit
I gotta

One more time
I got to see her on the floor, now, now
Gotta, gotta
I gotta, gotta, gotta, gotta, gotta see her now, now
One more time
Sweet little thing, sweet little thing, sweet little thing
You sweet little
Come on, watch that, yeah, yeah, yeah...					
					
comments powered by Disqus
>