ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Full on (Reprise)

Soundgarden

Yeah
...oooh
Full on (yeah)
Full on, full on
-Kevin's mom (full on)
Full on
-Mommy! hey
Full on
-Sing me to sleep, yeah
Sing me to sleep, full on...
Full on, full on...
Kevin's Mom
Yeah - Mommy! Mommy!
Full on
Woo!
Hey, yeah, hey, ohh
...full on...					
					
comments powered by Disqus
>