ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

We Dem Boyz

Wiz Knalifa

Hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, we makin'
noise
Hol up, hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, we makin'
noise
Hol up, hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, pop a bottle
Hol up, hol up, hol up, if you s*ck
and swallow
Smell that marijuana, they gon'
follow
Throwin money on her like she
won the lotto
P*ssy must be serious
Scared of heights come face your
fears
Do it just like Nicki go on n bend it
over
Say she never smoked I turned
her to a stoner
Young n*gga but I'm ready
Oh, foreign girls call me sexy
And white girls gimme becky
But first I gotta roll this joint (?)
Hol up, hol up
Hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, we makin'
noise
Hol up, hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, we makin'
noise
Hol up, hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, you drive
me crazy
Number 1, b*tch you can't replace
Leave the club these hoes be
tryin to chase me
You got a ass so fat lets make a
baby
Damn, Im smokin weed in my
mercedes
Hol up, these n*ggas broke, these
n*ggas lazy
Man they money slim, they actin
shady
Im in my brand new car, who
wanna race?
Ho, ? so why you showin up?
Im takin them shots all my n*ggas
stay loaded up
Man on the low all these be actin
so material
Hol up, man did you see her
interior
Hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, we makin'
noise
Hol up, hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, we dem boyz
Hol up, hol up, hol up, we makin'
noise
Hol up, hol up, we dem boyz					
					
comments powered by Disqus
>