ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

Rokkugo

Super Junior T

[All] 
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 
rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 

[Heechul] 
Anmanhda manhda manhda manha 
da ippun ippun ippunida 
yoboge jogi joge boyo 

[Shindong] 
Yobo angyong anboyo 

[Kangin] 
Tongsuljibsultong sojumanbyongmanjuso 
daishimjonshimida ppo ppo ppo 
ajohdajoha subagibagsu 

[Heechul] 
Dashi habchanghabshida 

[All] 
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 
rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 

[Eeteuk] 
Niganundegani ilyoil swissu 
surisurisu mullongmullongmul 
ajohdajoha subagibagsu 
dashi habchanghabshida! 

[Sungmin] 
Ojedo gokkuro onuldo gokkuro 
modun gon gokkuro doragago isso 
neiri wayahe hengboge shigyega 
chekkag chekkag dorakagetji 

[All] 
Chekkag chekkag chekkag 
one two three four five six GO! 

[All] 
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 
rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 

[Eunhyuk] 
Hapatakachaja-a sabamaradanaga 

[Shindong] 
Shib gu pal chil yuk o sa sam i il teng 

[Eunhyuk] 
Areso wiro dwieso aphuro 

[Shindong] 
Modun gon gokkuro rokkugo!! 

[Eunhyuk] 
Haraboji 

[Shindong] 
Halmoni 

[Eunhyuk] 
Ajosshi 

[Shindong] 
Ajumma 

[Eunhyuk] 
Namnyonoso chanchanchan!! 
olsshigu jolsshigu 

[Shindong] 
Parabarabappam 

[Eunhyuk] 
Modun gon gokkuro rokkugo!! 

[Eeteuk] 
Nagatda ona naodagatna 
adultari dakotdai taldura 

[Sungmin] 
Dagathun byorun byorun gathda 

[Eunhyuk] 
Jakkuman kkummankkuja 

[Shindong] 
Janggagan gajang shijibganjibshi 
dadoenjanggug chonggugjang doenda 
ajohdajoha subagibagsu 
dashi habchanghabshida 

[Heechul] 
Ojedo gokkuro onuldo gokkuro 
modun gon gokkuro doragago isso 
neiri wayahe hengboge shigyega 
chekkag chekkag dorakagetji 

[All] 
Chekkag chekkag chekkag 
one two three four five six GO! 

[All] 
Rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 
rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal! 
ajohdajoha subagibagsu 
dashi habchanghabshida 
rokkugo! rokkugo! rokkugo! 
rokkugo! rokkugo! rokkugo! marhe mal!					
					
comments powered by Disqus
>