ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

อย่าบอกว่ารัก

ซิลลี่ ฟูล

หนาว เหลือเกิน
 ฉันหนาว หัวใจ เกิน จะทนไหว
 รักตัว เธอ ให้ จนหมดใจ
 แต่เธอ กับทิ้งฉัน ไป
 รัก ที่เคย บอก
โหดร้าย เหลือเกิน
 โหดร้าย เหลือเกิน
 เกิน จะทนไหว
 เธอมัว พะวง อยู่ กับคนไหน
 จึงทำ ให้ลืมฉัน ไป
 คงเพราะรัก
 ที่ทำ ให้ฉันได้พบเธอ
 เธอคงจะหลง ทาง
 จึงทำ ให้เราไกลห่าง
 คงเป็นเพราะรัก
 ที่ทำให้เจ็บช้ำ
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าบอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 เป็นอย่างนั้น
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าหลอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 ใจ ฉันคง ไม่คอย
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าบอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 เป็นอย่างนั้น
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าหลอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 ใจ ฉันคง ไม่คอย
 เป็นเพียง ข้ออ้างข้าง ใน
 อยากจะถาม หัวใจ
 เธอซักหน่อย
 บอกว่ารัก ที่ให้ฉัน คอย
 ใจมันน้อย เธอไม่ เคยซึ้ง
 กับคำ ว่ารัก

คงเพราะรัก
 ที่ทำ ให้ฉันได้พบเธอ
 เธอคงจะหลง ทาง
 จึงทำ ให้เราไกลห่าง
 คงเป็นเพราะรัก
 ที่ทำให้เจ็บช้ำ
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าบอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 เป็นอย่างนั้น
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าหลอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 ใจ ฉันคง ไม่คอย
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าบอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 เป็นอย่างนั้น
 อย่าบอก ว่ารัก
 อย่าบอก ว่าหลง
 อย่าหลอกฉัน เลย
 ถ้าใจ เธอมัน ไม่เคย
 ใจ ฉันคง ไม่คอย
 ความผิดหวัง...					
					
comments powered by Disqus
>