ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

จูบลา

ซีล

นับ  จังหวะ    หาก
ว่าเธอจะทิ้งฉันไป มีคนใหม่
จะทำลาย
ความรักเก่าเก่า ของเรา
ก็อยากให้เธอ มาร่ำลากัน
ก่อนจะไปกับเขา
ขอเวลาให้ฉัน ไม่นานได้ไหม
แค่อยากให้จูบลาฉันที
พรุ่งนี้ ก่อนเธอจะเปลี่ยนไป
ทำให้เหมือนเดิม
ให้เหมือนว่าเธอ ไม่มีคนใหม่
ขอรอยจูบ นี้ครั้งสุดท้าย
ก่อนเธอจะทิ้งกันไป
แต่ใจ
ก็ยังจะคิดถึงเธอ ดังวันเก่า
ได้แต่หวัง ว่าเขาจะอยู่ข้างเธอ
และโปรดจงรู้ไว้
ว่าฉันยังคง รอเธออยู่เสมอ
อยู่อย่างคน พ่ายแพ้และทนปวดใจ
แค่อยากให้จูบลาฉันที
พรุ่งนี้ ก่อนเธอจะเปลี่ยนไป
ทำให้เหมือนเดิม
ให้เหมือนว่าเธอ ไม่มีคนใหม่
ขอรอยจูบ นี้ครั้งสุดท้าย
แทนคำว่าลาก่อน
 
 ถึงฉันรู้วันนี้
เธอไม่มีใจ วันนั้น
ถึงฉันรู้ว่าฉัน
ต้องเสียใจ แหละจากนี้
ฉัน จะไม่เหลือใคร
และฉัน ก็ต้องเสียใจ
แค่อยากให้จูบลาฉันที
พรุ่งนี้ ก่อนเธอจะเปลี่ยนไป
ทำให้เหมือนเดิม
ให้เหมือนว่าเธอ ไม่มีคนใหม่
ขอรอยจูบ นี้ครั้งสุดท้าย
จูบลาฉันที
ทำให้เหมือนเดิม
ให้เหมือนว่าเธอ ไม่มีคนใหม่
ขอรอยจูบ นี้ครั้งสุดท้าย
แทนคำว่าลาก่อน...					
					
comments powered by Disqus
>