ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

โปรดอย่ามาสงสาร

ตู่ ภพธร สุนทรญาณกิจ

ถ้าฉันนั้นขอร้องแล้ว เธอจะกลับมาไหม 
ถ้าฉันเป็นอะไร เธอจะยังเป็นห่วงกันรึเปล่า 
เธอยังคงสนใจกันบ้างไหม 

ฉันไม่ได้ถามเพื่อให้เธอดูเป็นผู้ร้าย 
จะเคารพทุกการตัดสินใจ 
ไม่ว่าจะต้องเจ็บช้ำเท่าไหร่ 
ก็จะยอมรับความจริงเอาไว้ 

ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม 
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิด ที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม 
แค่อยากรู้ อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง 
ที่จะคืนและกลับมา (ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม) 

โปรดอย่ามาสงสาร อย่าให้ความหวังฉัน 
โปรดเถอะอย่าเห็นใจ หากไม่ต้องการกัน 
อย่าให้ความสงสาร ทำให้เธอไหวหวั่น 
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน (เพียงเพราะความสงสารเลย) 

โปรดอย่ามาสงสาร อย่าให้ความหวังฉัน 
โปรดเถอะอย่าเห็นใจ หากไม่ต้องการกัน 
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง 
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา 
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย 

รู้ไหมว่าทุกครั้งที่เธอยังโทรมาหา 
ดีใจแทบบ้า ที่เรายังรักกันจำได้ไหม 

ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม 
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิด ที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม 
แค่อยากรู้ อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง 
ที่จะคืนและกลับมา (ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม) 

โปรดอย่ามาสงสาร อย่าให้ความหวังฉัน 
โปรดเถอะอย่าเห็นใจ หากไม่ต้องการกัน 
อย่าให้ความสงสาร ทำให้เธอไหวหวั่น 
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน (เพียงเพราะความสงสารเลย) 

โปรดอย่ามาสงสาร อย่าให้ความหวังฉัน 
โปรดเถอะอย่าเห็นใจ หากไม่ต้องการกัน 
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง 
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา 
อย่าทำไปเพราะว่าเธอสงสารฉันเลย 

ฉันไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้ 
ยังมีทางให้ฉันได้หวัง 
และย้อนกลับไปคืนดี มีทางอีกไหม 

ไม่ต้องฝืน ไม่ต้องขืนและไม่ต้องพยายาม 
ไม่ต้องรู้สึกว่าผิด ที่ต้องเป็นคนตอบคำถาม 
แค่อยากรู้ อยากแน่ใจว่าจากนี้ไม่มีทาง 
ที่จะคืนและกลับมา (ไม่ว่าจะทำยังไงก็ตาม) 

โปรดอย่ามาสงสาร อย่าให้ความหวังฉัน 
โปรดเถอะอย่าเห็นใจ หากไม่ต้องการกัน 
อย่าให้ความสงสาร ทำให้เธอไหวหวั่น 
อย่าให้เรายังอยู่ด้วยกัน (เพียงเพราะความสงสารเลย) 

โปรดอย่ามาสงสาร อย่าให้ความหวังฉัน 
โปรดเถอะอย่าเห็นใจ หากไม่ต้องการกัน 
โปรดอย่าถามว่าตอนนี้ฉันเป็นยังไง 
ถ้าเธอไม่คิดที่จะกลับมา 
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย 

โฮ โฮ ตั้งแต่วันที่เธอไป โฮ โฮ ไม่มีใครในใจนี้ 
โฮ โฮ ข้างในใจฉันมีเพียงเธอคนเดียว คนเดียว 
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย 

โฮ โฮ ตั้งแต่วันที่เธอไป โฮ โฮ ไม่มีใครในใจนี้ 
โฮ โฮ มีแต่เธอเพียงคนเดียว 
อย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย 

โฮ โฮ ตั้งแต่วันที่เธอไป โฮ โฮ ไม่มีใครในใจนี้ 
โฮ โฮ มีแต่เธอเพียงคนเดียว 
ได้โปรดอย่าทำไปเพราะสงสารฉันเลย					
					
comments powered by Disqus
ETC
1466
>