ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ชีวิตที่เหลืออยู่

บอดี้สแลม

มองดู ฟ้า
 มันเปลี่ยน สี
 ไม่เคย ซ้ำ เนิ่นนาน แล้ว
 แต่ใจ ฉัน มันยัง ซ้ำ
 อยู่ ที่เธอ
 เธอเห็น ไหม คลื่นที่ ซัด
 หาดทราย ขาว มานาน แล้ว
 ดั่งใจ ฉัน ยังคง ซัด
 เธอ นิรันดร์
 ทะเล เวลา ที่หมุน ผ่าน
 ผลัดชีวิต มาจน ป่านนี้
 เก็บชีวิต เก็บใจ ที่ดี
 ที่มี เพื่อ เธอ
 ชีวิต ที่เหลือ อยู่นี้
 อยากใช้ มันเคียง ข้าง เธอ
 ชีวิต ของฉัน จากนี้
 จะไม่ ไปไหน โว้โฮโฮ่
 ชีวิต ของเธอ จากนี้
 อยากใช้ ข้างฉัน หรือเปล่า
 ให้ชีวิต ของเรา จากนี้
 มีใจ เดียว กัน

 เกิดมา แล้ว ผ่านชี วิต
 เก็บชี วิต รอคน นั้น
 ได้เจอ แล้ว เธอคน นั้น
 ฉัน รักเธอ
 ทะเล เวลา ที่หมุน ผ่าน
 ผลัดชีวิต มาจน ป่านนี้
 เก็บชีวิต เก็บใจ ที่ดี
 ที่มี เพื่อ เธอ
 ชีวิต ที่เหลือ อยู่นี้
 อยากใช้ มันเคียง ข้าง เธอ
 ชีวิต ของฉัน จากนี้
 จะไม่ ไปไหน โว้โฮโฮ่
 ชีวิต ของเธอ จากนี้
 อยากใช้ ข้างฉัน หรือเปล่า
 ให้ชีวิต ของเรา จากนี้
 มีใจ เดียว กัน
 ชีวิต ที่เหลือ อยู่นี้
 อยากใช้ มันเคียง ข้าง เธอ
 ชีวิต ของฉัน จากนี้
 จะไม่ ไปไหน โว้โฮโฮ่
 ชีวิต ของเธอ จากนี้
 อยากใช้ ข้างฉัน หรือเปล่า
 ให้ชีวิต ของเรา จากนี้
 มีใจ เดียว กัน โอ่โฮ...					
					
comments powered by Disqus
ETC
1427
>