ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

เจ็บเท่ากัน

ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์

เธอคงทรมาน ไม่ต่างจากฉัน 
ที่เรานั้นต้องเดินแยกไป 
คนไม่มีอาการ ไม่ใช่ไม่รับไม่รู้ 
ไม่ปวดอยู่ข้างใน หัวใจ 

วันที่บอกรัก กับเธอวันนั้น 
ก็ไม่ได้คิดและไม่ได้ฝัน 
ว่าจะจบลงอย่างนี้ 
และอยากจะใช้ทั้งชีวิต ที่ตัวฉันมี 
อยู่กับเธอให้นานเท่านาน 
แต่ว่าฟ้าคงไม่ต้องการ 

เธอปวดใจมากเท่าไหร่ 
เจ็บใจมากแค่ไหน 
ฉันก็ไม่ต่าง ก็เจ็บเท่าๆ กัน 
เธอกอดฉันมากเท่าไหร่ 
จูบฉันที่ตรงไหน 

ฉันก็เคยกอด ก็จูบเธอเหมือนกัน 
แต่วันนี้น้ำตา มันออกมาไม่ไหว 
แค่ในวันนี้ ฝืนตัวเองให้ยืนให้ไหว 
มันก็เกือบตาย 

ไม่ว่าผิดที่ใคร 
จะเธอจะฉันก็ไม่สําคัญ 
เท่าเราแยกทาง 
ตัวคนเดียวลําพัง 
ไม่อาจจะหวังให้เรานั้น 
คืนกลับมาเหมือนเดิม 

ตอนที่บอกรัก กับเธอวันนั้น 
ก็ไม่ได้คิดและไม่ได้ฝัน 
ว่าจะจบลงอย่างนี้ 
และอยากจะใช้ทั้งชีวิตที่ ตัวฉันมี 
อยู่กับเธอให้นานเท่านาน 
แต่ว่าฟ้าคงไม่ต้องการ 

เธอปวดใจมากเท่าไหร่ 
เจ็บใจมากแค่ไหน 
ฉันก็ไม่ต่าง ก็เจ็บเท่าๆ กัน 
เธอกอดฉันมากเท่าไหร่ 
จูบฉันที่ตรงไหน 

ฉันก็เคยกอด ก็จูบเธอเหมือนกัน 
แต่วันนี้น้ำตา มันออกมาไม่ไหว 
แค่ในวันนี้ ฝืนตัวเองให้ยืนให้ไหว 
มันก็เกือบตาย 

เธอปวดใจมากเท่าไหร่ 
เจ็บใจมากแค่ไหน 
ฉันก็ไม่ต่าง ก็เจ็บเท่าๆ กัน 
เธอกอดฉันมากเท่าไหร่ 
จูบฉันที่ตรงไหน 

ฉันก็เคยกอด ก็จูบเธอเหมือนกัน 
แต่วันนี้น้ำตา มันออกมาไม่ไหว 
แค่ในวันนี้ ฝืนตัวเองให้ยืนให้ไหว 
มันก็เกือบตาย					
					
comments powered by Disqus
>