ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ทุกอย่าง

สครับ

ทุก อย่าง
 จะเป็น ทุกทุกอย่าง
 เพื่อเธอ เท่านั้น
 ทุก อย่าง
 ที่เป็น ให้เธอได้
 จะยอม ทั้งนั้น
 จะเป็นเสียง เพลง
 ในวัน เหงา
 จะเป็นแสง ดาว
 ในคืน หม่น
 จะเป็นสาย ธาร
 เป็นหยาด ฝน
 ดับร้อน ในใจเธอ ให้หาย ไป
 ทุก อย่าง
 จะทำ ทุกทุกอย่าง
 ให้เธอ เท่านั้น
 ทุก อย่าง
 ที่ตัว ฉันทำได้
 จะทำ ทั้งนั้น
 หากเธอเหงา ใจ
 จะไป หา
 จะคอยซับ น้ำตา
 ในคืน หม่น
 แหละหากวันไหน ที่เธอ
 ต้องสับ สน
 จะขอ ไปยืนเคียง
 อยู่ข้าง เธอ
 แค่เป็นเพียง คนคนนึง
 ที่รัก เธอ
 ไม่เรียกร้อง ไม่ได้หวัง
 ในสิ่ง ใด
 แค่ต้องการ เพียงให้เธอ
 เป็นสุข ใจ
 แค่อยากให้รู้ ว่ามีใคร
 รักเธอที่สุด
 ทุก อย่าง
 จะทำ ทุกทุกอย่าง
 ให้เธอ เท่านั้น
 ทุก อย่าง
 ที่ตัว ฉันทำได้
 จะทำ ทั้งนั้น
  
หากเธอเหงา ใจ
 จะไป หา
 จะคอยซับ น้ำตา
 ในคืน หม่น
 แหละหากวันไหน ที่เธอ
 ต้องสับ สน
 จะขอ ไปยืนเคียง
 อยู่ข้าง เธอ
 แค่เป็นเพียง คนคนนึง
 ที่รัก เธอ
 ไม่เรียกร้อง ไม่ได้หวัง
 ในสิ่ง ใด
 แค่ต้องการ เพียงให้เธอ
 เป็นสุข ใจ
 แค่อยากให้รู้ ว่ามีใคร
 รักเธอที่สุด
 แค่เป็นเพียง คนคนนึง
 ที่รัก เธอ
 ไม่เรียกร้อง ไม่ได้หวัง
 ในสิ่ง ใด
 แค่ต้องการ เพียงให้เธอ
 เป็นสุข ใจ
 แค่อยากให้รู้ ว่ามีใคร
 รักเธอที่สุด
 ทุก อย่าง
 จะทำ ทุกทุกอย่าง
 เพื่อคำ ว่ารัก...					
					
comments powered by Disqus
ETC
1450
>