ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ฟ้า

สครับ

ฟ้า.......มันก็ยังคงเป็นฟ้า
อาจมีลมมีฝนมาเปลี่ยนสีไป
หมอกที่มาบางครั้งอาจมีมากไป
แค่เพียงเธอให้เวลาผ่านฟ้าจะเป็นเหมือนเดิม

ฉัน.......มันก็ยังเป็นอย่างนี้
อาจไม่ดีไม่พร้อมและไม่เหมือนใคร
อาจจะมีบางครั้งที่ผิดพลาดไป
แค่เพียงเธอให้อภัย
จะเห็นฉันตรงที่เดิม

จำได้ไหมที่เราเคยใช้
ช่วงชีวิตเวลาที่สวยงาม
จะคงมีสักวันหนึ่ง
เมื่อผ่านมาได้ทุกฤดูกาล
จะพบเจอกันเหมือนเคย
ทุกคราวที่เธอแหงนหน้าดู
ฟ้าจะเป็นของเธอ

ฉัน......ก็ยังคงเป็นฉัน
เมื่อเวลาที่หมุนเปลี่ยนผันไป
ไม่ว่ามันจะทุกข์จะสุขเท่าใด
เวลายังคงหมุนไป แต่ฉันยังคงเหมือนเดิม

จำได้ไหมที่เราเคยใช้
ช่วงชีวิตเวลาที่สวยงาม
จะคงมีสักวันหนึ่ง
เมื่อผ่านมาได้ทุกฤดูกาล
จะพบเจอกันเหมือนเคย
ทุกคราวที่เธอแหงนหน้าดู
ฟ้าจะเป็นของเธอ

ฟ้า.......มันก็ยังคงเป็นฟ้า
อาจมีลมมีฝนมาเปลี่ยนสีไป
หมอกที่มาบางครั้งอาจมีมากไป
แค่เพียงเธอให้เวลาผ่านฟ้าจะเป็นเหมือนเดิม


เวลายังคงหมุนไป แต่ฉันยังคงเหมือนเดิม					
					
comments powered by Disqus
>