ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

รักนิรันดร์

สครับ

ใจ ส่ง ถึงใจ เธอ
 มือ จับ กันไว้
 มอง ตา แล้วเข้า ใจ
 ไม่ ต้อง เอ่ยคำ
 เดิน เกี่ยว แขนกัน ไป
 ถ่าย ทอด ความรัก
 จง อย่า สนใจ ใคร
 ฉัน อยู่ ใกล้เธอ
 เปี่ยม ด้วย ความรัก ต่อเธอ
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 อยู่ ตลอดกาล
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 เป็น รัก นิรันดร์
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 อยู่ ตลอดกาล
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 เป็น รัก นิรันดร์
  
คืน เปลี่ยน แม้วัน ผ่าน
 กาล เปลี่ยน ปรวนแปร
 รัก เรา มั่นคง แน่
 มิ เปลี่ยน แปรไป
 เรา หล่อ หลอมดวง ใจ
 เป็น หนึ่ง เดียวกัน
 คง จะ ไม่มี วัน
 เหิน ห่าง กันไกล
 เปี่ยม ด้วย ความรัก ต่อเธอ
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 อยู่ ตลอดกาล
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 เป็น รัก นิรันดร์
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 อยู่ ตลอดกาล
 ขอ ให้ความรัก
 ที่เกิด ขึ้นมานั้น
 เป็น รัก นิรันดร์
  
ใจ ส่ง ถึงใจ เธอ
 มือ จับ กันไว้
 มอง ตา แล้วเข้า ใจ
 ไม่ ต้อง เอ่ยคำ...					
					
comments powered by Disqus
1564
>