ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ลืม

สครับ

มอง ตะวัน ลับฟ้า
 นกกา ก็บิน กลับรัง
 จั๊กจั่นแจ้ว แว่ว
 ยินเสียง ใบตาล
 รับลม อ้างว้าง
 ยืนต้น เดียวดาย
 ใจ พี่คิด ถึงน้อง
 เนื้อทอง เจ้าจาก บ้านนา
 แผ่วแผ่ว แว่ว
 ข่าวแก้ว กานดา
 ไปเป็น ดารา
 อยู่เมือง บางกอก
 ลืม ไตปลา
 ลืมโนราห์ ลืมหนัง ลุง
 หลง เมืองกรุง
 ลืมผ้าถุง ลืมโน ราห์
 ยาม ตะวัน ลับฟ้า
 นกกา บินผ่าน เลยรัง
 ว่าแม่นแล้ว ว่าโอ้แม่แก้ว
 กานดา
 ไปเป็น ดารา
 เปลื้องผ้า อวดกาย

ใจ พี่คิด ถึงน้อง
 เนื้อทอง เจ้าจาก บ้านนา
 แผ่วแผ่ว แว่ว
 ข่าวแก้ว กานดา
 ไปเป็น ดารา
 อยู่เมือง บางกอก
 ลืม ไตปลา
 ลืมโนราห์ ลืมหนัง ลุง
 หลง เมืองกรุง
 ลืมผ้าถุง ลืมโน ราห์
 ยาม ตะวัน ลับฟ้า
 นกกา บินผ่าน เลยรัง
 ว่าแม่นแล้ว ว่าโอ้แม่แก้ว
 กานดา
 ไปเป็น ดารา
 อยู่เมือง บางกอก
 ว่าแม่นแล้ว ล่ะโอ้แม่แก้ว
 กานดา
 เธอเป็น ดารา
 เปลื้องผ้า อวดกาย...					
					
comments powered by Disqus
>