ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

เก็บไว้ให้เธอ

สครับ

ลมที่โชยพัด
ต้นหญ้าใบไม้ปลิว
แดดที่อ่อนใส
หอมกลิ่นของวันใหม่
เมฆน้อยน้อย
ยังลอย เป็นนิทานบนฟ้าไกล
อยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้จัง
หยาดฝนที่ทอสาย
พร่างพรมสู่พื้นดิน
ใบไม้แตกกิ่งใบ
มาสู่โลกใบใหม่
เด็กน้อยน้อย
ยังคงมีฝันลอยไปกว้างไกล
อยากให้เธอได้มาอยู่ตรงนี้จัง
เมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกท้อในใจ
เมื่อไหร่ที่เธอสับสน
อยากให้รู้ว่ายังมี ตัวฉันอีกคน
กับโลกที่งดงามหนึ่งใบ
เก็บเอาไว้ ให้เธอมาพักใจ
 
เธอจะอยู่ไหน
ใกล้ไกลสักเท่าไร
หากเหงาให้จำไว้
ว่าเธอนั้นมีใคร
ที่เก็บความสวยงาม
รอให้เธอมาชื่นชม
เก็บเอาไว้
ให้เธอมาพักใจ
เมื่อไหร่ที่เธอรู้สึกท้อในใจ
เมื่อไหร่ที่เธอสับสน
อยากให้รู้ว่ายังมี ตัวฉันอีกคน
กับโลกที่งดงามหนึ่งใบ
เก็บเอาไว้ ให้เธอมาพักใจ
เธอจะอยู่ไหน
ใกล้ไกลสักเท่าไร
หากเหงาให้จำไว้
ว่าเธอนั้นมีใคร
ที่เก็บความสวยงาม
รอให้เธอมาชื่นชม
เก็บเอาไว้
ให้เธอมาพักใจ
หากอ่อนล้าเมื่อวันใด กลับมา...					
					
comments powered by Disqus
>