ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ใกล้

สครับ

เพียงแค่ได้เจอ
เพียงแค่พบเธอ
ใจมันคอยจะเพ้อ
ตาที่มองกัน ทำฉันใจสั่น
วันที่เราได้เจอ
หยุดยังไงล่ะหัวใจ
เหมือนมันคอยจะเหาะไป
หรือรักเธอ
จึงคิดถึงอยู่ทุกวัน ฮื้ม
อยากจะไปอยู่ใกล้เธอ
จะเอาใจฝากไว้ ที่เธอ
ส่งผ่านตาที่อ่อนหวาน ของเธอ
อยากจะได้อยู่ใกล้เธอ
แหละจะคอยส่งยิ้ม ให้กัน
อยากเป็นคนที่สำคัญ ของเธอ
 
 เพียงแค่ได้เจอ
เพียงแค่พบเธอ
ใจมันคอยจะเพ้อ
ตาที่มองกัน ทำฉันใจสั่น
วันที่เราได้เจอ
หยุดยังไงล่ะหัวใจ
เหมือนมันคอยจะเหาะไป
หรือรักเธอ
จึงคิดถึงอยู่ทุกวัน ฮื้ม
อยากจะไปอยู่ใกล้เธอ
จะเอาใจฝากไว้ ที่เธอ
ส่งผ่านตาที่อ่อนหวาน ของเธอ
อยากจะได้อยู่ใกล้เธอ
แหละจะคอยส่งยิ้ม ให้กัน
อยากเป็นคนที่สำคัญ ของเธอ
จะเป็นทุก ทุกสิ่ง
ที่เธอต้องการ
จะเป็นทุก ทุกอย่าง
ที่เธอพอใจ ก็แล้วกัน
อยากจะไปอยู่ใกล้เธอ
จะเอาใจฝากไว้ ที่เธอ
ส่งผ่านตาที่อ่อนหวาน ของเธอ
อยากจะได้อยู่ใกล้เธอ
แหละจะคอยส่งยิ้ม ให้กัน
อยากเป็นคนที่สำคัญ ของเธอ...					
					
comments powered by Disqus
>