ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

รอฟังคำนั้น

เซเว่นซีน

ในแววตาที่เธอมองดู มีความจริงอะไรฉันเองก็รู้ 
รู้ว่ามันลึกซึ้งและมีค่า 
แต่ว่ามีบางคำที่เธอลืมไป ทำให้ภายในใจฉันมีปัญหา 
ก็ไม่แน่ใจ เก็บไว้ข้างในตลอดมา 

รอฟังคำนั้นอยู่ รู้หรือเปล่า 
หากเพียงได้ยิน คงบินได้ถึงดวงดาว 
จะให้ฉันโชคดีอย่างนั้นได้หรือไม่ 
ให้ฉันรู้สักครั้ง คำที่ยังเก็บมันไว้ ข้างใน 
บอกได้ไหม แค่เพียงเบาๆ ว่ารักกัน เท่านั้นฉันคงสุขหัวใจ 

แต่ว่ามีบางคำที่เธอลืมไป ทำให้ภายในใจฉันมีปัญหา 
ก็ไม่แน่ใจ บอกฉันสักทีเถอะบอกมา 

รอฟังคำนั้นอยู่ รู้หรือเปล่า 
หากเพียงได้ยิน คงบินได้ถึงดวงดาว 
จะให้ฉันโชคดีอย่างนั้นได้หรือไม่ 
ให้ฉันรู้สักครั้ง คำที่ยังเก็บมันไว้ ข้างใน 
บอกได้ไหม แค่เพียงเบาๆ ว่ารักกัน เท่านั้นฉันคงสุขหัวใจ 

เพียงแค่เธอเอ่ย คำนั้นที่ไม่เคยเลย 
ก็เพียงแค่ให้เธอเอ่ย คำนั้นที่ไม่เคย 
ว่าเธอกับฉันคิดตรงกันอยู่ใช่ไหม.. 

รอฟังคำนั้นอยู่ รู้หรือเปล่า 
หากเพียงได้ยิน คงบินได้ถึงดวงดาว 
จะให้ฉันโชคดีอย่างนั้นได้หรือไม่ 
ให้ฉันรู้สักครั้ง คำที่ยังเก็บมันไว้ ข้างใน 
บอกได้ไหม แค่เพียงเบาๆ ว่ารักกันได้ไหม 

ไม่เคยจะถามไม่เคยจะดู แต่ก็มีบางทีที่อยากรู้ (คงบินได้ถึงดวงดาว) 
แค่อยากได้ยินเธอบอกกับฉันเกี่ยวกับความในใจที่มีนั้น 
เพียงแค่ให้เธอเอ่ย คำนั้นที่ไม่เคยเลย					
					
comments powered by Disqus
2105
>