ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ถ้าในโลกนี้ไม่มี

เบล สุพล

ถ้าในโลกนี้ไม่มี... สิ่งเตือนความจำให้นึกถึงอดีต 
ไม่มีเพลงให้ได้ยิน ไม่มีรูปของสองเราสักใบ ให้เห็นยามห่างไกล 

ทุกเรื่องราวที่เกิดกับสองเรา ทุกนาทีไม่ว่าจะดีร้าย 
จะไม่เลือนหายไป ตามวันและเวลา 

ฉัน จะเก็บความทรงจำ ไว้ในลมหายใจที่มีอยู่ 
จะดูแลให้ดี ไม่ต้องมีของเพื่อเตือนความทรงจำ 
เพราะมันไม่สำคัญมากไปกว่าเก็บในลมหายใจตลอดไป 

ถ้าในโลกนี้ไม่มี... กระดาษให้ฉันเขียนเพื่อนึกถึงอดีต 
ไม่เคยได้ข้อความอีก ไม่ผ่านไปให้สองเราเจอกัน ให้นึกถึงวันนั้น 

ทุกเรื่องราวที่เกิดกับสองเรา ทุกนาทีไม่ว่าจะดีร้าย 
จะไม่เลือนหายไป ตามวันและเวลา 

ฉัน จะเก็บความทรงจำ ไว้ในลมหายใจที่มีอยู่ 
จะดูแลให้ดี ไม่ต้องมีของเพื่อเตือนความทรงจำ 
เพราะมันไม่สำคัญมากไปกว่าเก็บในลมหายใจตลอดไป 

ชัช ชัช ชา ดีดา ดาว ชัชชา ดีด้า ด้าว ชัช ชา ดา 
ชัชชาดาด้าช่าว ไม่ต้องมีของเพื่อเตือนความทรงจำ 
เพราะมันไม่สำคัญมากไปกว่าเก็บในลมหายใจตลอดไป 

ฉัน จะเก็บความทรงจำ ไว้ในลมหายใจที่มีอยู่ 
จะดูแลให้ดี ไม่ต้องมีของเพื่อเตือนความทรงจำ 
เพราะมันไม่สำคัญมากไปกว่าเก็บในลมหายใจตลอดไป... 

วา ฮ้า ฮา ... ตลอดไป .... ฮาฮ้า ฮาา ตลอดไป...					
					
comments powered by Disqus
>