ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ไม่ ใช่ ฉัน

เบ็ตเทอร์ เว็ตเทอร์

ถามทุกวันว่ายังรักรึเปล่า 
อาจเป็นเพราะเธอเจอกับเรื่องราว 
ที่ทำให้เธอเริ่มไม่แน่ใจ 

เธออาจจะเห็นคนอื่นที่ทำให้เธอหวั่นหัวใจ 
บางคนก็คิดนอกใจบางคนมีใครซ่อนไว้ 
เหมือนรักไม่มีความหมาย 
ไม่ใช่ฉันที่จะทำอย่างนั้น ทำอย่างนั้น 

ขอมือ ขอมือเธอหน่อยได้ไหม 
แล้วมองตรงมาที่ตาของฉัน 
สัญญา สัญญาจะมีเพียงแต่เธอทุกวัน 
เชื่อใจฉันนะคนดี 

ฉันเข้าใจกับสิ่งที่เธอหวั่นหัวใจ 
ไม่อยากให้เธอระแวงไม่อยากให้เธอคิดไกล 
ว่ารักเราเป็นอย่างนั้น 
ไม่ใช่ฉันที่จะทำอย่างนั้น ทำอย่างนั้น 

ขอมือ ขอมือเธอหน่อยได้ไหม 
แล้วมองตรงมาที่ตาของฉัน 
สัญญา สัญญาจะมีเพียงแต่เธอทุกวัน 
เชื่อใจฉันนะคนดี 

ขอมือ ขอมือเธอหน่อยได้ไหม 
แล้วมองตรงมาที่ตาของฉัน 
สัญญา สัญญาจะมีเพียงแต่เธอทุกวัน 
เชื่อใจฉันนะคนดี 

ให้เวลาฉันหน่อย ฉันจะทำให้เธอได้รู้ 
ไม่ใช่ฉันที่จะทำอย่างนั้น ทำอย่างนั้น 

ขอมือ ขอมือเธอหน่อยได้ไหม 
แล้วมองตรงมาที่ตาของฉัน 
สัญญา สัญญาจะมีเพียงแต่เธอทุกวัน 
เชื่อใจฉันนะคนดี 

ขอมือ ขอมือเธอหน่อยได้ไหม 
แล้วมองตรงมาที่ตาของฉัน 
สัญญา สัญญาจะมีเพียงแต่เธอเท่านั้น 
เชื่อใจฉันนะคนดี					
					
comments powered by Disqus
>