ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ครั้งสุดท้าย

แสตมป์

เพลงครั้งสุดท้าย

มันจำเป็น
ที่ต้องเดินคนเดียว
ทำตัวโดดเดี่ยวกันอีกครั้ง
จะทำใจแล้วไปตามลำพัง
หันหลังเดินจากกันอีกหน
ไปคราวนี้
คงจะเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่กลับใจมาทุกข์ทน
คงพอแล้ว
ที่จะอยู่กันสองคน
แต่อีกคนเอาแต่คอย
ทำร้ายกัน
ก็พอเข้าใจ
ว่าเธอต้องลำบาก
แหละคงยุ่งยากใจที่จะลา
ก็พอเข้าใจ
ขอไปเองดีกว่า
ไม่ต้องเสียน้ำตา
มาหลอกกัน

จะเป็นไร
ถ้าต้องไปคนเดียว
ก็โดนปล่อยเดี่ยวมากี่ครั้ง
มันเคยชิน
ที่ต้องเดินลำพัง
มันคงไม่ต่างกันอีกหน
ไปคราวนี้
คงจะเป็นครั้งสุดท้าย
ไม่กลับใจมาทุกข์ทน
คงพอแล้ว
ที่จะอยู่กันสองคน
แต่อีกคนเอาแต่คอย
ทำร้ายกัน
ก็พอเข้าใจ
ว่าเธอต้องลำบาก
แหละคงยุ่งยากใจที่จะลา
ก็พอเข้าใจ
ขอไปเองดีกว่า
ไม่ต้องเสียน้ำตา
มาหลอกกัน

ก็พอเข้าใจ
ว่าเธอ ต้องลำบาก
แหละคงยุ่งยากใจที่จะลา
ก็พอเข้าใจ
ขอไปเองดีกว่า
ไม่ต้องเสียน้ำตา
มาหลอกกัน

ก็พอเข้าใจว่าเธอ
ต้องลำบาก
แหละคงยุ่งยากใจที่จะลา
ก็พอเข้าใจ
ขอไปเองดีกว่า
ไม่ต้องเสียน้ำตา
มาหลอกกัน
ก็พอเข้าใจ
ว่าเธอ ต้องลำบาก
แหละคงยุ่งยากใจที่จะลา
ก็พอเข้าใจ
ขอไปเองดีกว่า
ไม่ต้องเสียน้ำตา
มาหลอกกัน
ก็พอเข้าใจ
ว่าเธอ ต้องลำบาก
แหละคงยุ่งยากใจที่จะลา
ก็พอเข้าใจ
ขอไปเองดีกว่า
ไม่ต้องเสียน้ำตา
มาหลอกกัน...					
					
comments powered by Disqus
>