ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

น้ำตา

แสตมป์

ชอยู่อยู่ ก็หาย ไป
 ทน ไม่ได้ หรอกเธอ
 ก็ก่อน เคยพบ เจอ
 รัก กันเคย ห่วงใย
 เจ็บจับ จนใจ หนาว
 ร้าว จนปวด ใจ
 ที่ไม่เคย มาคอย ดูแล
 ห่วงใย ใส่ใจ
 กันบ้าง ซักหน่อย
 อยากจะลืม ก็ลืม
 ใจดำ ไม่จำ
 ทำ กันเจ็บ อย่างนี้
 ปวดใจ ใครว่า ดี
 มี แต่เปลืองน้ำ ตา
 โฮ้ โฮโฮ่
ญได้ยิน เสียง
 หัวใจ ตัวเอง
 มันเรียกหา เธอ
 ยิ่ง ปวดร้าว
 เพราะฉัน ต้องเดิน จากไป
 หาก ว่าฉัน ยังอยู่
 ก็คง จะทำ ให้เธอ
 ต้องหนัก ใจ
 ฉันจำ ต้องเดิน จากไป
 ที่น้ำ ในตา
 มันไหล ออกมา เพราะปลื้ม ใจ
 ที่เห็น มีใคร ดูแล หัวใจ
 เธอดี กว่าฉัน
 ที่น้ำ ในตา
 มันไหล ออกมา เพราะตื้น ตัน
 ที่เขา คนนั้น
 ให้ความ รักเธอ
 ไม่น้อย กว่าฉัน
ชทุก ทุกก้าว
 ที่ฉัน เดิน ไป
 นั้นแทบ ขาดใจ ไร้แรง กำลัง
ญทุก ทุกสิ่ง ที่ฉัน ทำไป
 จะเจ็บ ปวดใจ ฉันก็ จะทำ
 เพื่อเธอ
ชอยู่อยู่ ก็หาย ไป
 ใจ เลยเงียบเหงา
 ก็เปลี่ยน เป็นความ เศร้า
 เรา มันคน อ่อน ไหว
 เจ็บจับ จนใจ หนาว
 ร้าว จนปวด ใจ
 ที่ไม่เคย มาคอย ดูแล
 ห่วงใย ใส่ใจ
 กันบ้าง ซักหน่อย
 อยากจะลืม ก็ลืม
 ใจดำ ไม่จำ
 ทำ กันเจ็บ อย่างนี้
 ปวดใจ ใครว่า ดี
 มี แต่เปลืองน้ำ ตา
 โฮ้ มี แต่เปลือง น้ำตา
 โฮ โฮ้โฮ
ญที่น้ำ ในตา
 มันไหล ออกมา เพราะปลื้ม ใจ
 ที่เห็น มีใคร ดูแล หัวใจ
 เธอดี กว่าฉัน
 ที่น้ำ ในตา
 มันไหล ออกมา เพราะตื้น ตัน
 ที่เขา คนนั้น
 ให้ความ รักเธอ
 ไม่น้อย กว่าฉัน
ชทุก ทุกก้าว
 ที่ฉัน เดิน ไป
 นั้นแทบ ขาดใจ ไร้แรง กำลัง
ญทุก ทุกสิ่ง ที่ฉัน ทำไป
 จะเจ็บ ปวดใจ ฉันก็ จะทำ
 เพื่อเธอ...					
					
comments powered by Disqus
>