ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

สองหมื่น

แสตมป์

ชีวิตนี้เรามีเวลากันแค่ไหน 
ก็เคยได้ยินบางคนได้ลองประมาณเอาไว้ 
ว่าอย่างดีก็แค่สองหมื่นวัน 

ไม่ต้องนับให้ชัดๆ ก็พอที่จะรู้ 
วันเวลาที่เราต่างมีบนโลกนั้น 
มันไม่ได้มากมาย 

และวันนี้เราจะเสียไปอีกหนึ่งวัน 
จากชีวิตที่แสนสั้นไม่ได้ยืดยาว 
ทั้งที่จริงเรามาที่นี่กันแค่เพียงชั่วคาว 
อีกไม่นานก็คงต้องลาจากไป 

อยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มี อยู่บนโลกนี้กันยังไง 
เพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวัน 
หรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหม 
เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดาย เวลาที่ต้องจากไป 

ทั้งชีวิตที่เดินผ่านมาเราโชคดีแค่ไหน 
หรือเรายังจะอยากเก็บความโชคดีเอาไว้ 
คนเดียวจนหมดสองหมื่นวัน 

เพราะวันนี้จะถูกใช้ไปอีกหนึ่งวัน 
จากชีวิตที่แสนสั้นไม่ได้ยืดยาว 
ทั้งที่จริงเรามาที่นี่กันแค่เพียงชั่วคาว 
อีกไม่นานก็คงต้องลาจากไป 

อยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มี อยู่บนโลกนี้กันยังไง 
เพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวัน 
หรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหม 
เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดายเวลาที่ต้องจากไป 

อยู่ที่เราจะใช้เวลาที่มี อยู่บนโลกนี้กันยังไง 
เพื่อให้กับตัวเองคนเดียวทุกวัน 
หรือจะแบ่งปันให้คนอื่นบ้างไหม 
เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดาย เวลาที่ต้องจากไป 

เพื่อเราจะไม่ต้องมาเสียดาย เวลาที่ต้องจากไป
 					
					
comments powered by Disqus
>