ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

อย่างน้อย

Big Ass

เธอจะอยู่ที่ไหน
หรือว่าเธอจะอยู่กับใคร
เธอจะลืมฉันไปก็ตามสุดแต่ใจเธอ
ฉัน จะไม่หวัง
หนทางเคียงคู่เสนอ
แต่ขอรักเธอ อยู่เช่นเดิม
แต่อย่างน้อย อยากให้เธอรู้ว่า
ใครคนนี้ ฮือ ฮือ ฮือ
ที่มี รักและหวังดี ตลอดไป
ขอเพียงแค่เธอ
จำวันที่เราแรกเจอและทักทาย
และวันสุดท้าย
ที่เราต้องไปไกลจากกัน
แต่อย่างน้อย ก็ยังมีใครคนหนึ่ง
คนที่ยังฝังใจติดตรึงรักเธอมั่น
และอย่างน้อย
จดจำถึงความสัมพันธ์
จำทุกสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเธอ
 
แต่อย่างน้อย
ก็ยังมีใครคนหนึ่ง
คนที่ยังฝังใจติดตรึงรักเธอมั่น
และอย่างน้อย
จดจำถึงความสัมพันธ์
จำทุกสิ่งเหล่านั้นที่เป็นเธอ
เธอจะอยู่ที่ไหน
เธอจะอยู่อย่างไร
เธอโปรดจำไว้
ฉันยังรักเธอ...					
					
comments powered by Disqus
1530
>