ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ความจริง

greasy cafe

คงจะมีบางครั้งที่เราต้องเดิน
และเกินในการมองเห็นว่าไปที่ใด
ไม่มีทิศทางจะไกลเท่าไหร่ไม่อาจรู้

อาจจะมีบางหนที่เราต้องทน
และไม่มีละลองฝนโปรยปรายพักกายชื่นใจสักคราว
จะมีก็เพียง เรื่องราวมากมายที่แบกไว้

ไม่มีใครล่วงรู้คำตอบ ที่ถูกซ่อนไว้ในการเวลา
อาจเป็นสาย ลมแผ่วเบา
หรือพายุที่ทำลาย ทุกสิ่งชั่วพริบตา

ไม่มีการพ่ายแพ้บนคำว่านิรันน์
และไม่มีวันที่ชัยชนะจะอยู่ชั่วฟ้ามะลายพื้นดินสลาย
ความจริงนั้นอยู่ที่ใจของเราอย่าหวั่นไหว

ไม่มีใครล่วงรู้คำตอบ ที่ถูกซ่อนไว้ในการเวลา
อาจเป็นสาย ลมแผ่วเบา
หรือพายุที่ทำลาย ทุกสิ่งชั่วพริบตา

ความจริงนั้นอาจเป็นสิ่งเดียว ที่เกินจะแบกไว้					
					
comments powered by Disqus
2057
>