ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

สุดท้าย

greasy cafe

สุดท้ายนี่คงเป็นทางออก ที่ดีที่สุด
สุดท้ายนี่คือการลาจาก ที่ทรมาน

สุดท้ายนี่คงเป็นทางออกที่ดีสุด
สุดท้ายนี่คือการลาจากของเราสองคน
ผ่านคืนวันที่เป็นเสมือนฝันช่วงเวลาที่เคยมีอยู่ด้วยกัน
ข้ามเพลาราตรีอรุณวัน ความทรงจำในเราจะไม่จาง

ความงดงามที่เกิดขึ้นแม้แสนสั้น
แต่ความสวยงามที่เคยมีระหว่างนั้น
ภาพมากมายที่คอยเตือนความทรงจำ
ยังคงย้ำเตือนสะเทือนใจ ทุกคืนวัน
เธอที่เปลี่ยนเอาทุกอย่างจากฉันไป
เธอที่เปลี่ยนเอาทุกอย่างจากฉันไป

สุดท้ายนี่คงเป็นทางออก ที่ดีที่สุด
สุดท้ายนี่คือการลาจากของเราสองคน
ความทรมานที่ฝังร่างข้างในฉัน
ความเป็นจริงที่ทลายร่างของฉันนั้น

ใบหน้าเธอที่เผลอหลับบนตักฉัน
ใต้แสงจันทร์ของค่ำคื่นที่มีกัน
ใจของฉันที่เพรียกหาเธอทุกค่ำวัน
ใจของฉันที่ทรุดลงเรื่อย ๆ นั้น
เราต้องจบเรื่องราวนี้ลงพลัน
คือคำพูดสุดท้ายที่เธอฝั้งไว้ในฉัน
เธอที่เปลี่ยนเอาทุกอย่าง จากฉันไป					
					
comments powered by Disqus
>