ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

หยดน้ำ

greasy cafe

ดวงอาทิตย์ขึ้นลง กี่พัน กี่หมื่นครั้งที่แล้วมา
ลมผ่านต้นกล้า จนเติบโต สั่งสมเป็นต้นไม้ใหญ่
เธอบอกว่าเรา คือก้อนหิน ที่เรียงเป็นภูผาใหญ่
เธอให้สัญญา ว่าเขา ลูกนี้จะไม่พังลงมา

จนในวันนี้ ในวันที่คำพูดเธอ มันไม่มีค่า
เป็นเพียงหยดน้ำ ที่ร่วงลงไปใน แม่น้ำและเลือนไป

แล้วที่มันผ่านมาคืออะไร
แล้วที่เธอบอกว่าจะไม่เลือนหาย
แล้วที่เธอบอกว่าจะมีกันตลอดไป
คืออะไร คืออะไร

หากความมั่นคง ที่เรา เทิดทูญผลันจากไป
และความซื่อตรง กลับถูกเธอ ใช้จนหมดไป

จนในวันนี้ ในวันที่คำพูดเธอ มันไม่มีค่า
เป็นเพียงหยดน้ำ ที่ร่วงลงไปใน แม่น้ำและเลือนไป

แล้วที่มันผ่านมาคืออะไร
แล้วที่เธอบอกว่าจะไม่เลือนหาย
แล้วที่เธอบอกว่าจะมีกันตลอดไป
คืออะไร คืออะไร

แล้วที่มันผ่านมาคืออะไร
แล้วที่เธอบอกว่าจะไม่เลือนหาย
แล้วที่เธอบอกว่าจะมีกันตลอดไป
คืออะไร คืออะไร					
					
comments powered by Disqus
>