ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

กอด

In-Depth

ให้กอดทีได้ไหม
ขอแค่กอดเธอเฉยเฉย
ก็อยากจะรับรู้ สัมผัสที่คุ้นเคย
ที่เราเคยให้กัน
อยากบอกเธอว่ารัก
ฉันไม่ได้พูด มันมานาน
ก็อยากให้เธอนั้น ตั้งใจฟังมัน
มันยังมีความหมาย
ตั้งแต่วันนั้น ที่จากเธอ
เหมือนใจ ส่วนหนึ่งหายไป
แต่ก็รู้ว่าต่าง มีทางจะต้องไป
ไม่อาจจะเดินด้วยกัน
ก็ได้แต่คิดถึง
และคงพูดได้เท่านั้น
แต่ในส่วนลึก ที่ใจต้องการ
มันเกินจะพูดไป
 
 ให้กอดทีได้ไหม
ขอแค่กอดเธอเฉยเฉย
ก็อยากจะรับรู้ สัมผัสที่คุ้นเคย
ที่เราเคยให้กัน
อยากบอกเธอว่ารัก
ฉันไม่ได้พูด มันมานาน
ก็อยากให้เธอนั้น ตั้งใจฟังมัน
มันยังมีความหมาย
ตั้งแต่วันนั้น ที่จากเธอ
เหมือนใจ ส่วนหนึ่งหายไป
แต่ก็รู้ว่าต่าง มีทางจะต้องไป
ไม่อาจจะเดินด้วยกัน
ก็ได้แต่คิดถึง
และคงพูดได้เท่านั้น
แต่ในส่วนลึก ที่ใจต้องการ
มันเกินจะพูดไป
แต่ในส่วนลึก ที่ใจต้องการ
มันเกินจะพูดไป...					
					
comments powered by Disqus
>