ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

แค่กระจกกั้น

NO MORE TEAR

ยิ่งเราใกล้กัน เพียงใด
 ก็เหมือน หัวใจ
 ฉันยิ่ง เจ็บ
 กับการ ห้ามใจ
 ไม่ให้ รัก เธอ ต่อไป
 ด้วยเหตุคือ
 เธอ มีคน ข้างกาย
 ฉันต้องเก็บ รัก ที่มี
 ให้อยู่ ข้างใน
 มันเหมือน อะไร
 คอยขวาง ทางเดิน ของใจ
 แค่กระจก ใส บางบาง
 ที่กั้น ตรงกลาง เท่านั้น
 ได้แค่เพียง เห็น หน้ากัน
 แต่ไม่ มีวัน ได้ใจ
 อยาก เดิน เข้าไป กอด
 แหละบอก ว่ารัก มากมาย
 แต่แล้ว ที่ฉัน ทำได้
 ก็เพียงแค่มอง
 ให้ทิ้ง ไปเลย ไกลไกล
 ไม่ต้อง เจอกัน ซะดี กว่า
 ได้เจอ สายตา
 ได้ยิน เสียงกัน ทุกวัน
 อยู่คอยตอก ย้ำ
 ว่าไม่ มีสิทธิ์
 ฉันไม่อยาก คิด
 ให้มัน ผิดเกิน ห้ามใจ
 มันเหมือน อะไร
 คอยขวาง ทางเดิน ของใจ
 แค่กระจก ใส บางบาง
 ที่กั้น ตรงกลาง เท่านั้น
 ได้แค่เพียง เห็น หน้ากัน
 แต่ไม่ มีวัน ได้ใจ
 อยาก เดิน เข้าไป กอด
 แหละบอก ว่ารัก มากมาย
 แต่แล้ว ที่ฉัน ทำได้
 ก็เพียงแค่มอง

แค่กระจก ใส บางบาง
 ที่กั้น ตรงกลาง เท่านั้น
 ได้แค่เพียง เห็น หน้ากัน
 แต่ไม่ มีวัน ได้ใจ
 อยาก เดิน เข้าไป กอด
 แหละบอก ว่ารัก มากมาย
 แต่แล้ว ที่ฉัน ทำได้
 ก็เพียงแค่มอง...					
					
comments powered by Disqus
>