ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

ลมหายใจ

p.o.p

จะ ให้ ทำ เช่น ไร
ในเมื่อ ใจ ยังไม่ลืมภาพเธอ
หลับตาครั้ง ใด ยังคง เจอ
ภาพ เธอ ในใจ
เฝ้าคิด ถึง เธอ
ไม่รู้ ว่าจะเจอ เมื่อไหร่
เป็นคำถาม ที่ ค้าง คา ใจ
ว่าเมื่อไร จะ ได้ เจอ
เธอคงไม่รู้ จะทำอย่างไรก็ไม่รู้
ว่ามีฉัน นั้น คอย ห่วง ใย
แต่จะยากเย็นเพียงใด
จะอีกนานสักเท่าไร
อยากให้เธอรู้ และให้เธอเข้าใจ
เธอคือ ลม หายใจ
เธอคือ ทุก อย่าง
จะรัก เธอไม่มีวันจาง จาก ใจ
ก็เพราะเธอ
คือ ลม หาย ใจ
เธอคือทุกสิ่ง
จะให้ทิ้ง อะไร ก็ยอมทุกอย่าง
จาก นี้
ใจ ฉัน จะ มี แต่ เธอ
เพราะวันและ คืน
ทำให้ต้องฝืน ใจตัวเองเรื่อยมา
เจอเธอครั้ง ใดไม่เคยกล้า
จะบอก ความ ในใจ
เฝ้าคิด ถึง เธอ
ไม่รู้ ว่าจะเจอ เมื่อไหร่
เป็นคำถาม ที่ ค้าง คา ใจ
ว่าเมื่อไร จะ ได้ เจอ
เธอคงไม่รู้ จะทำอย่างไรก็ไม่รู้
ว่ามีฉัน นั้น คอยห่วงใย
แต่จะยากเย็นเพียงใด
จะอีกนานสักเท่าไร
อยากให้เธอรู้ และให้เธอเข้าใจ
เธอคือ ลม หาย ใจ
เธอคือ ทุกอย่าง
จะรัก เธอ ไม่มีวันจาง จาก ใจ
ก็ เพราะ เธอ คือ ลม หาย ใจ
เธอคือทุกสิ่ง
จะให้ทิ้ง อะไร ก็ ยอมทุกอย่าง
จาก นี้
ใจ ฉัน จะ มี แต่ เธอ

เธอคงไม่รู้ จะทำอย่างไรก็ไม่รู้
ว่ามีฉัน นั้น คอยห่วงใย
แต่จะยากเย็นเพียงใด
จะอีกนานสักเท่าไร
อยากให้เธอรู้ และให้เธอเข้าใจ
เธอคือ ลม หาย ใจ
เธอ คือ ทุกอย่าง
จะ รัก เธอ ไม่มีวันจาง จาก ใจ
ก็ เพราะ เธอ คือ ลม หาย ใจ
เธอคือ ทุกสิ่ง
จะให้ทิ้ง อะไร ก็ ยอมทุกอย่าง
จาก นี้
ใจ ฉัน จะ มี แต่ เธอ
ลมหายใจเธอคือทุกอย่าง
รักเธอ ไม่มีวันจาง
หาย ใจเธอคือทุกสิ่ง
ทิ้งอะไรก็ ยอมทุกอย่าง...					
					
comments powered by Disqus
1529
>