ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

เวลา

p.o.p

ยามเย็น เมฆลอย
คล้อย เคลื่อน
ตะวัน เดือนเลื่อนลอย
คล้อย ต่ำ
หลบลับขอบฟ้า
เวลาล่วง เลย
เหตุเพราะโลกหมุน
ไม่หยุดนิ่ง เฉย
อันวันเวลา ย่อมผ่านพ้นไป
ลอยไป ลอยไป ไม่กลับย้อนมา
เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร
เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร
 
หวนคิดสักนิด ถึงชีวิตคน
สำรวจตัวตน บนวันเวลา
บกพร่องภาระ เวลาล่วงเลย
โธ่เอ๋ย โธ่เอ๋ย อยู่เฉยทำไม
อันวันเวลา ย่อมผ่านพ้นไป
ลอยไป ลอยไป ไม่กลับย้อนมา
เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร
เวลา เวลา ไม่เคยคอยใคร...					
					
comments powered by Disqus
>