ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

พอ

Slot Machine

เค้าว่ารักคือความสุข ที่จากไปพร้อมกาลเวลา
 เค้าว่ารักคือสายลมพา อาจไมีมีจุดหมาย
 เค้าว่ารักเพียงสวนทางกัน จะจดจำได้จนวันตาย
 ยังไม่รู้พรุ่งนี้เป็นไง แค่ได้รักก็พอ
 อยากหยุดกาลเวลา ใช้ทุกวินาทีกับเธอ
 อาจจะนานแสนนาน หรือเท่านี้ที่มีด้วยกัน
 สิ่งเดียวที่สำคัญ ขอวันนี้ที่มีกับเธอ
 ใช้ทุกวินาทีกับเธอ ใช้วันนี้ที่มีกับเธอ
 เค้าว่ารักคือคำตอบ แต่คำถามนั้นเป็นของใคร
 ความทรงจำส่วนนี้ในใจ แค่ได้รักก็พอ
 อยากหยุดกาลเวลา ใช้ทุกวินาทีกับเธอ
 อาจจะนานแสนนาน หรือเท่านี้ที่มีด้วยกัน
 สิ่งเดียวที่สำคัญ ขอวันนี้ที่มีกับเธอ
 ใช้ทุกวินาทีกับเธอ ใช้วันนี้ที่มีกับเธอ
 อยากหยุดกาลเวลา ใช้ทุกวินาทีกับเธอ
 อาจจะนานแสนนาน หรือเท่านี้ที่มีด้วยกัน
 สิ่งเดียวที่สำคัญ ขอวันนี้ที่มีกับเธอ
 ใช้ทุกวินาทีกับเธอ ใช้วันนี้ที่มีกับเธอ
 อยากหยุดกาลเวลา ใช้ทุกวินาทีกับเธอ
 อาจจะนานแสนนาน หรือเท่านี้ที่มีด้วยกัน
 สิ่งเดียวที่สำคัญ ขอวันนี้ที่มีกับเธอ
 ใช้ทุกวินาทีกับเธอ ใช้วันนี้ที่มีกับเธอ					
					
comments powered by Disqus
1505
>