ค้นหาเพลง เนื้อเพลง นักร้อง

แบบนี้

Sqweez Animal

ที่เธอเข้ามาคงเป็นภาพลวงให้สับสน จึงฝืนตัวไม่ยอมให้หลงกลภาพลวง
สมองไม่เดินเหมือนเป็นอัมพฤกษ์อยู่ข้าใน
หลบซ่อนภายใต้ความเหงาความเดียวดาย
ครั้งก่อนยังคงหลอกหลอนให้มีแค่เธอ ทิ้งความเหงาข้างในใจไม่ลืม

หลงทางเหมือนคนไม่มีสมองเข้าใจ พยายามไม่ให้รักเธอ
แต่เธอเป็นแบบนี้ ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้ ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้แนยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ
เพิ่มความวุ่นวายยิ่งหาตัวเองไม่ค่อยเจอ สิ่งที่ทำมันช่างฝืนและหลอกตัว

สมองไม่เดินเหมือนเป็นอัมพฤกษ์อยู่ข้างใน บอกตัวเองเพิ่มชีวิตชีวา
ครั้งก่อนยังคงหลอกหลอนให้มีแค่เธอ ทิ้งความเหงาข้างในใจไม่ลืม
หลงทางเหมือนคนไม่มีสมองเข้าใจ พยายามไม่ให้รักเธอ
แต่เธอเป็นแบบนี้ ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้ ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี

ความจริงแล้วใจของเราเป็นแบบนี้ ฉันยอมเปลี่ยนตัวเองเพื่อเธอ
ฉันรักที่ตัวของเธอเป็นแบบนี้ ความงามที่ลวงดวงดาวให้เปลี่ยนสี
เจอเธอทุกทีใจเราเป็นแบบนี้ เธอคนที่ฉันเฝ้ารอ					
					
comments powered by Disqus
>