24 กรกฎาคม 2545 11:37 น.

เมื่อเวลาจบลง

เลิฟลี่

เวลามันจบลงแล้ว
คงไม่แคล้วที่ต้องจากกันในวันนี้
แต่ความผูกพันธ์กับสายใยของเพื่อนที่มี
จะไม่สิ้นสุดตรงนี้เมื่อจากกัน
   แม้เวลาจะผ่านไป
แต่หัวใจของเพื่อนก้อไม่เปลี่ยนผัน
ยังมีความรักที่เราให้กันและกัน
และยังคอยคืนวันที่เพื่อนจะกลับมา ิ				
24 กรกฎาคม 2545 11:30 น.

คนข้างๆ

เลิฟลี่

นั่งมองเขานั่งอยู่ข้างๆฉัน
เขาจะหันมามองฉันบ้างไหม
อยู่ข้างๆแต่ความรู้สึกช่างห่งไกล
หวังเล็กๆของหัวใจริบหรี่...เหลือเกิน
   อยากพูดคุยอยากใกล้ชิดมากกว่านี้
คงจะดีกว่ารู้จักกันเพียงผิวเผิน
อยากผูกพันธ์กับเทอร์มากเหลือเกิน
แต่คงเป็นความรู้จักเพียงผิวเผินเหมือนที่ผ่านมา
   อยากให้เทอร์มาเดินข้างๆจะได้ไหม
ไม่เคยมีไครเดินข้างๆฉันช่างเหว่ว้า
ยิ่งเห็นการกระทำของเทอร์ที่ชินชา
มันคงจะเป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ฉันต้องเดินคนเดียว....
                       .......เหมือนเดิม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเลิฟลี่
>