8 ธันวาคม 2546 20:43 น.

+++ ฉันคงไม่ได้เป็น...กวี+++

เลิฟลี่

     น้ำตาหยดแผ่นกระดาษงานประพันธ์
สิ่งไม่สำคัญไร้ค่าหมดความหมาย
ไร้บุคลเห็นคุณค่างานใดใด
เหนื่อยหัวใจเราทำดีไร้คนแล

     งานของฉันมันไม่ดีผิดตรงไหน
ผิดหรือไงฉันยังเด็กไม่แยแส
ไม่เห็นค่าวรรณกรรมไม่เหลียวแล
ฉันคงเป็นแค่ผู้แต่ง...ไม่ไช่กวี				
7 ธันวาคม 2546 00:39 น.

...น้ำตาเทียน...

เลิฟลี่

     เสียงเทียนแลระยิบอยู่ตรงหน้า
มันคือความหลังอันเลือนลาของความรักที่ริบหรี่
คราวไหนลมพัดหวิวต้องเปลวเทียนหนาวใจทุกที
ฉันรู้ดีว่ามันจะดับลง...เมื่อใด
     แท่งเทียนเหลืองนวลเล่มหนึ่งนี้
คงรู้ดีใครจะปกป้องประคองไหว
เทียนเล่มนี้ก็เหมือนแสงเทียนของหัวใจ
ที่ยังไงยังไงมันก็ต้องดับ....อยู่ดี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเลิฟลี่
>