18 กรกฎาคม 2546 13:26 น.

- - -วันวุ่นวาย - วันสอบ - - -

เลิฟลี่

ระฆังดัง เป้งๆ เมื่อหมดคาบ
รีบกราบกรานครูบาท่านทั้งหลาย
ไล่ท่านออกนอกห้องไปไวไว
แล้วตั้งใจจัดโต๊ะสอบเร่งรีบกัน
     ประชากรหกสิบล้านแสนสำราญ
ปิดยาวนานเข้าพรรษาและอาสาฬ
แต่ที่เหลือเจ็ดร้อยคนต้องหมดกัน
ความสำราญอันนานนั้นต้องมลาย
     ก้อไอ้สอบบ้าบอมันค้ำหัว
ไอ้เรากลัวสอบตกมิรู้หาย
ทั้งหนังสือเอกสารตั้งมากมาย
เราต้องกลายเป็นบ้าอ่านหนังสือกัน 
     ตั้งห้าวันที่พวกเราอดตาหลับ
ห้าวันขับตานอนดูหนังสือ
สิบวิชาต้องเร่งรีบจดเขียนดู
รู้รู้อยู่ว่ามันยากต้องพรากเพียร
     พอวันสอบมาถึงสยองขวัญ
น้ำตารวนทั้งห้องต้องรีบเขียน
ในข้อสอบโคตรยากเกินนักเรียน
เราเลยเขียนเนื้อเพลงใส่แทนกัน
     ทุกวิชาภาษาไทยวิทย์คนิต
ทั้งอังกฤษสังคมสุขศึกษา
นั่งตาลายทั้งห้องคล้ายนัดหมายมา
ยากแทบบ้าครูจ๋าโหดกันจัง
     พอสอบเสร็จไก่โต้งต้องเริงร่า
เหมือนขี้ข้าถูกปล่อยออกกรงขัง
สอบครั้งนี้เม็ดตากระเด็นกัน
สอบพ้นผ่าน- - - ตกกันถ้วนหน้าเอย- - - 

จาก วิตินันท์ ไชยลังกา 3/6 นารีรัตน์แพร่				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเลิฟลี่
Lovings  เลิฟลี่ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเลิฟลี่
>