10 มิถุนายน 2550 11:09 น.

รักคุณ..........รักไหม

เอี้ยก้วย

รัก...กันจริงที่ใจใช่ลวงหลอก

คุณ...จะบอกฉันมาว่ารักไหม

เข้า...สัมผัสห้วงลึกถึงจิตใจ

แล้ว...จะรู้ความในใจไม่ลวง

แล้ว...ใจคุณคิดไงอยากให้ตอบ

คุณ...จะชอบหรือไม่ใจหึงหวง

รัก...ไม่รักบอกมาอย่าให้ทวง

ไหม...อย่าถ่วงหัวใจชายรักจริง 				
10 มิถุนายน 2550 10:25 น.

รู้ดี ไม่มีสิทธิ์

เอี้ยก้วย

รู้...ทั้งรู้ว่าใจไม่มีสิทธิ์

ดี...แต่คิดเฝ้าฝันพลันแลเหลียว

ที่...เป็นอยู่อย่างนี้เพราะใครเชียว

ฉัน...โดดเดี่ยวเปลี่ยวใจเธอไม่มอง

ไม่...รู้ว่าเธอจะรู้บ้างหรือเปล่า

มี...คนเค้าห่วงใยใจสนอง

สิทธิ์...ไม่มีแต่ใจใฝ่ครอบครอง

รัก...เธอสองขวางกั้นฉันและเธอ				
12 พฤษภาคม 2550 08:55 น.

ที่ปรึกษา...

เอี้ยก้วย

ความสัมพันธ์เธอเขาเราก็รู้

รักกันอยู่ลึกซึ้งจึงได้ถอย

เปลี่ยนตำแหน่งตัวฉันนั้นให้คอย

ฐานะด้อยคอยปรึกษาปัญหาใจ


คอยแนะคำนำความคิดพิชิตเขา

แก้บรรเทาปัญหารักสลักให้

เธอทั้งสองได้ครองคู่อยู่ปลอดภัย

เสริมเยื่อใยใส่ไมตรีมีให้กัน


ส่วนตัวฉันจะขอช้ำอยู่ห่างห่าง

รักไม่จางพรางไว้ไม่โศกศัลย์

ซ่อนน้ำตาหน้ายิ้มแย้มแจ่มชีวัน

ความสัมพันธ์เธอนั้นฉันยินดี
				
10 พฤษภาคม 2550 08:32 น.

หัวใจ...ไม่ได้เสริมใยรัก

เอี้ยก้วย

หัวใจนี้มีไว้ให้ช้ำชอก

ใจถูกหลอกปลอกปลิ้นสิ้นความหวัง

ฉันคงไม่เจอใครที่จริงจัง

ไม่อาจฝังเยื่อใยใส่รักเติม


ได้แต่คิดผิดหรือไรใจดวงนี้

เสริมความดีมีห่วงใยใส่พูนเพิ่ม

ใยเยื่อรักสลักให้ใจเดิมเดิม

รักไม่เสริมเริ่มลดหมดเยื่อใย
				
7 พฤษภาคม 2550 06:43 น.

รัก.ฝัน.เศร้า.คิดถึง

เอี้ยก้วย

รักจริงใจก็ได้เพียงแค่รัก

ฝันร้ายหนักเมื่อรักไม่สมหวัง

เศร้าเหหวนครวญใคร่ด้วยใจพัง

คิดถึงจังคนรักที่หักใจ


คิดถึงเธอเพราะจำทำฉันเจ็บ

เศร้าหนาวเหน็บเจ็บช้ำน้ำตาไหล

ฝันให้เธอเจออย่างฉันบ้างปะไร

รักแฝงไว้ใส่พิษฤทธิ์คนลวง


อย่ารักเมื่อหัวใจเธอไม่ซื่อ

อย่าฝันยื้อแย่งเขาเฝ้าแหนหวง

อย่าเศร้าหากรู้เค้ามีคนควง

อย่าคิดตวงถึงเขาทำเราตรม


อย่าคิดถึงอดีตกรีดใจเจ็บ

อย่าเศร้าเหน็บหนาวใจให้ขื่นขม

อย่าฝันถึงความรักอันโสมม

อย่ารักห่มให้ใจไร้ชีวา				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอี้ยก้วย
Lovings  เอี้ยก้วย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอี้ยก้วย
Lovings  เอี้ยก้วย เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟเอี้ยก้วย
Lovings  เอี้ยก้วย เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงเอี้ยก้วย
>