31 กรกฎาคม 2546 19:12 น.

คำว่าไป...

แทนฝัน

หากวันนี้ยังพอมีความหวัง....
ขอสักครั้งให้ได้พบหน้า....
เพราะวันที่บอกคำลาสุดท้ายทางสายตา....
ฉันยังไม่ได้บอกเธอว่า...รักเท่าไร....
...อยากให้เธอได้ยินมันสักครั้ง....
คำที่จะไม่มีวันให้ใครได้ฟัง...นอกจากคนที่ใช่....
...ไม่ต้องการให้เธอเปลี่ยนคำตอบนั้น..คำว่าไป....
แค่อยากให้รู้ว่าคนอย่างฉันก็มีหัวใจ.....
...และก็มีไว้--เพื่อรักเธอตราบเท่านาน...				
30 กรกฎาคม 2546 16:35 น.

เพราะดอกไม้--ไม่ไร้หนาม

แทนฝัน

...ดอกไม้ที่บานแย้ม....
ยังแอบแซม..หนามแหลมไว้....
ต้องตา..อย่าหมายใจ....
จะคว้าไขว่...เพื่อหยอกเย้า....
...เริงหลง...ประหนึ่งรัก....
คิดสมัคร...มองว่าเขลา.....
ไม้อ่อน..ซ่อนความเยาว์.....
ไฉนเล่า...จะเท่าทัน....
...อย่าหมาย...มากรายกล้ำ....
ไม่หลงคำ..อย่างที่ฝัน....
ดอกไม้อ่อน..ซ่อนสำคัญ....
แค่ไหวหวั่น...ไม่ปันใจ.....
...ดอกไม้ไม่ไร้หนาม.....
จึงจะงาม..ได้ไสว....
ไม่หลงเล่ห์...คนร้อยใจ....
...เพราะไม่ใช่--ไม้ริมทาง----				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนฝัน
Lovings  แทนฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนฝัน
Lovings  แทนฝัน เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟแทนฝัน
Lovings  แทนฝัน เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงแทนฝัน
>