7 มกราคม 2544 05:29 น.

รักจริงใจ

โปเต้

ยังรักเธอเสมอไปไม่เคยเปลี่ยน
เวลาเวียนผ่านผันนานแค่ไหน
ความรู้สึกดี ดี ที่ให้ไป
คือห่วงใย จากข้างในใจจริงๆ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโปเต้
Lovings  โปเต้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโปเต้
Lovings  โปเต้ เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟโปเต้
Lovings  โปเต้ เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงโปเต้
>