3 กุมภาพันธ์ 2547 13:23 น.

***สิ่งที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น***

100 เหตุผล

** สิ่งที่คนอื่น อาจมองไม่เห็น **
แต่สิ่งที่เป็น ฉันนั้นรู้และเข้าใจ
สิ่งล้ำลึก ที่ได้เก็บซ่อนมันเอาไว้
คือความรู้สึกของหัวใจ *ที่ฉันมีให้เธอ*

วันเวลาเปลี่ยนไป ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังคงวนเวียนคิดถึง เธอเสมอ
 * * ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ *  *
ไม่เคยเผลอแบ่งหัวใจ ให้กับใคร


ไม่ว่านานเพียงใด ใจฉันคนนี้
ก้อยังรักเธอ ล้นปรี่หมดหัวใจ
สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เธอได้จำเอาไว้
* * ไม่ว่าวันนี้ วันใหน รักเธอ รักเธอ * *


ไม่ได้รักเธอเฉพาะวันสำคัญ ๆ เท่านั้น รักเธอทุกวันเลยยย				
3 กุมภาพันธ์ 2547 13:11 น.

***สิ่งที่คนอื่นอาจมองไม่เห็น***

100 เหตุผล

** สิ่งที่คนอื่น อาจมองไม่เห็น **
แต่สิ่งที่เป็น ฉันนั้นรู้และเข้าใจ
สิ่งล้ำลึก ที่ได้เก็บซ่อนมันเอาไว้
คือความรู้สึกของหัวใจ *ที่ฉันมีให้เธอ*

วันเวลาเปลี่ยนไป ใจฉันไม่เคยเปลี่ยน
ยังคงวนเวียนคิดถึง เธอเสมอ
 * * ฉันรักเธอ ฉันรักเธอ *  *
ไม่เคยเผลอแบ่งหัวใจ ให้กับใคร


ไม่ว่านานเพียงใด ใจฉันคนนี้
ก้อยังรักเธอ ล้นปรี่หมดหัวใจ
สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้เธอได้จำเอาไว้
* * ไม่ว่าวันนี้ วันใหน รักเธอ รักเธอ * *


ไม่ได้รักเธอเฉพาะวันสำคัญ ๆ เท่านั้น รักเธอทุกวันเลยยย				
1 กุมภาพันธ์ 2547 12:12 น.

**เธอคือคนพิเศษ**

100 เหตุผล

*นอกจากพ่อแม่และพี่น้องของฉัน*

เธอก้อคือคนสำคัญสำหรับใจดวงนี้

ไม่เคยรักใครมากเท่าเธอเลยคนดี

และคงไม่มีวันรักใครได้ เท่าเธอด้วย


*ก็เพียงอยากจะบอกให้เธอได้รับรู้*

เธอจะเป็นคนพิเศษสำหรับหัวใจฉัน

จะรักษาสัญญาที่เราเคยให้กัน

ว่าจะมีกันและกัน ไม่เปลี่ยนแปลง
***กลอนหวานรับเดือนแห่งความรักค่ะ***				
31 มกราคม 2547 12:10 น.

**พยากรณ์ความรักวันนี้***

100 เหตุผล

ส ภ า พ ค ว า ม รั ก ใ น เ ช้ า นี้

บ ร ร ย า ก า ศ ค่ อ น ข้ า ง โ ป ร่ ง ดี  แ จ่ ม ใ ส

พ อ เที่ ย ง วั น  นั ด ท า น ข้ า ว พ อ สุ ข ใ จ

ส รุ ป ค ว า ม รั ก โ ด ย ทั่ ว ไ ป ยั ง โ ป ร่ ง ดี

พ อ ต ก บ่ า ย  ท้ อ ง ฟ้ า มั น เ ริ่ ม ส ลั ว

บ ร ร ย า ก า ศ ชั ก ขุ่ น มั ว ก ระ จ าย ทุ ก พื้ น ที่

เ กิ ด อ า ก า ร ง อ น ท ะ เ ล า ะ กั น บ้ าง เ ป็ น บ าง ที

ข อ จ บ พ ย า ก ร ณ์  *ความรัก*  ใ น วั น นี้  บ๊าย  บาย


แล้วค่อยพยากรณ์ความรักใหม่นะค่ะ

				
29 มกราคม 2547 20:57 น.

** ตะโกนดัง ดัง ว่ารักเธอ **

100 เหตุผล

ไอ้ฉันมันเป็นคนขี้กลัว

ติดตัวมาตังแต่เกิด.....แต่พอเวลาที่ฉัน * เฮริ์ท *

อะไรจะเกิด ก็ต้องให้มันเกิดไป

และฉันก็เป็นโรคขี้แพ้

จะว่าอ่อนแอ หรือ ก็อาจจะใช่

แต่ถ้ามีคน ท้า ให้ทำอะไร

ฉันก็เต็มใจทำเต็มที่ ทุกที

มาวันนี้ก็เหมือนกัน....

ความรักที่ให้เธอมันชัก ร้อน เต็มที่

พอเริ่ม เฮริ์ท เพื่อนก็มาท้า..เลยเดินเข้าไปหา

เธอคนดี.....

***ตะโกนดัง ๆ ไปเลย ว่าฉันคนนี้ รักเธอ จังเลย**วันนี้กลอนค่อนข้างสะดุด				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ100 เหตุผล
Lovings  100 เหตุผล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ100 เหตุผล
Lovings  100 เหตุผล เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ100 เหตุผล
Lovings  100 เหตุผล เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง100 เหตุผล
>