13 มีนาคม 2557 14:29 น.

วิธีเปิดโปรแกรม Notepad

Parinya

ทำไมต้องใช้โปรแกรม  Notepad พิมพ์กลอนก่อนขึ้นเว็บ thaipoem
     เคยได้รับประสบการณ์ตรงมาแล้วเมื่อพิมพ์กลอนด้วย โปรแกรม Microsoft  word 
     เก็บไว้  เมื่อ copy  ขึ้น thaipoem  ขนาดตัวอักษร และช่องไฟ เปลี่ยนไป (ดูได้จาก
     กลอนชื่อ "ลมเพลมพัด"  )  แต่ถ้าพิมพ์ด้วย Notepad  จะไม่เปลี่ยน และสะดวก
     ในการพิมพ์เก็บไว้ เมื่ออยากนำขึ้นเว็บ  copy  ขึ้นได้เลย ไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง
     ที่จะนำกลอนขึ้น  thaipoem
วิธีเปิดใช้ โปรแกรม  Notepad  
1.ไปที่ปุ่ม start บนหน้าจอ windows
2.คลิกที่ปุ่ม start แล้วจะปรากฏรายการขึ้น ให้คลิกที่ All Programs
3.ทำตามข้อ 2 แล้ว มีรายการมากมายให้เลือกคลิกที่ Accessories
4.ทำตามข้อ 3 แล้ว มีรายการให้เลือก  คลิกที่ Notepad
5.จะปรากฏหน้าจอ Notepad  ขึ้นพิมพ์กลอนเก็บไว้ได้เลย
วิธีสร้าง Notepad  Shortcut  ไว้บนหน้าจอ  windows
      เพื่อสะดวกในการเรียกใช้พิมพ์กลอนในครั้งต่อไป
1. ทำตามวิธีเปิดใช้โปรแกรม  ข้อ 1-3 ตามลำดับ
2.คลิก (ขวาที่เมาท์) ที่ Notepad  จะปรากฏรายการให้เลือก
3.คลิก (ขวาที่เมาท์) ที่ Send to มีรายการให้เลือก
4.คลิก (ซ้ายที่เมาท์) ที่  Desktop (create shortcut)
   จะปรากฏสัญรูป (icon) Notepad   อยู่บนหน้าจอ
  
(เป็นของฝากสำหรับผู้ที่ยังใช้ไม่เป็นเท่านั้น  และต้องขออภัย
  ต่อผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วค่ะ )
14 มีนาคม 2557 09:15 น.

up กลอน อ่อนใจ

Parinya

    1.พิมพ์กลอนใน    notepad     แล้ว save ไว้
2.เข้าไปเขียนกลอนโดยลงรายการตามลำดับที่ thaipoem กำหนด
3.เมื่อถึงช่องพิมพ์เนื้อหาของกลอน ให้ copy ข้อความเนื้อหากลอน
  จาก notepad   ที่  save ไว้นั้นมาวางที่ช่องเขียนเนื้อหากลอน
4.ใส่ชื่อผู้แต่ง ใส่ tag
5.ยืนยันตัวตน  "ตามตัวเลข"  ที่ปรากฎอยู่เหนือช่องยืนยัน
6.คลิก tab บันทึกและเผยแพร่ จะปรากฎหน้าจอใหม่
   ให้คลิก tab ตกลง
7.ชื่อกลอนใหม่จะปรากฎที่บ้านของเรา ให้คลิก แก้ไข
  ที่ตรงกับชื่อกลอนนั้น (ซึ่งอยู่ทางขวามือ บรรทัดเดียวกัน)
8.ดูที่เหนือช่องยืนยันตัวตนจะมี  "ตัวอักษร " เหนือช่องยืนยัน
    ตัวตน 
9.ให้พิมพ์ตัวอักษรนั้นในช่องยืนยันตัวตน แล้วคลิก
    ที่ว่างนอกช่องยืนยันตัวตน จะปรากฎเครื่องหมายถูก
10.คลิก  tab  บันทึกและเผยแพร่ จะปรากฏหน้าจอใหม่
     คลิก คำว่า ตกลง
    ( หมายเหตุ เวลาคลิก  tap  อาจต้องรอสักครู่  และ
ถ้าทำตามข้อ 9 แล้ว ไม่มีเครื่องหมายถูกเกิดขึ้น แสดง
ว่าไม่สำเร็จ ออกจาก thaipoem  ไปสักครู่ แล้วเข้าใหม่
คลิกที่ คำว่า "แก้ไข" ที่อยู่บรรทัดเดียวกับ "กลอน"ที่อยู่
ใต้หมายเลขสมาชิก จะปรากฏชื่อกลอนใหม่ที่เราอัพขึ้น
ไปไว้ และคำว่า แก้ไข  ให้คลิกที่คำว่า แก้ไข นั้น แล้ว
 ทำตามข้อ 9 ซ้ำ ถ้ามีเครื่องหมายถูก เกิดขึ้น ทำข้อ 10
ต่อจึงจะสำเร็จ ค่ะ )
Calendar
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟParinya
Lovings  Parinya เลิฟ 1 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟParinya
Lovings  Parinya เลิฟ 0 คน
  Parinya
ไม่มีข้อความส่งถึงParinya
>