8 พฤษภาคม 2554 14:13 น.

Sometimes

AngleList

บางครั้งโอกาสมักตะเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัว
เหมือนผ้องฟ้าและฝนที่เราไม่รู้ว่า
ทำไมท้องฟ้าต้องสีฟ้าและทำไมฝนจึงตกลงม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟAngleList
Lovings  AngleList เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟAngleList
Lovings  AngleList เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟAngleList
Lovings  AngleList เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึงAngleList
>