15 กุมภาพันธ์ 2548 21:27 น.

...คือความรัก...

!!!...^Imagine^...!!!

หัวใจคน  ย่อมต่างตาม.....ความรู้สึก
จากส่วนลึก....แห่งเงาใจที่ใฝ่ฝัน
บ้างทนร้าว.....ปนสุขในทุกวัน
เพียงเพื่อแลก.....รักนั้น.....หวังมั่นคง

ดังเช่นรัก.....ฉันนี้ที่เป็นไป
เกินห้ามใจ.....จะเลิกราพาไหลหลง
จนใจร้าว.....เจ็บลึกกร่อนสึกลง
เพราะบรรจง.....สานรักปักดวงใจ

เกินถอนตัวถอนใจในไฟรัก
แจ้งประจักษ์.....เกินกาลจะขานไข
เกิดเป็นรักข้างเดียว.....เปลี่ยวฤทัย
โทรมน้ำใส.....ไหลหยดรดนัยน์ตา

รักนี้หรือคือคำตอบ.....มอบความหวัง
คือพลังสรรค์สร้างทาง.....ปรารถนา
หรือคือทุกข์.....ดันทุรังประดังมา
เพราะเหนื่อยเหลือ.....เกินคว้าฝันวันแห่งใจ

จึงขอบอกลาแล้ว.....กับรักนี้
ที่ทวี.....ความเหงา.....เศร้าหวาดไหว
ลาความฝัน.....สู่ความจริงทุกสิ่งไป
จนกลับเป็นเราได้.....ดั่งเช่นเคย

ขอบคุณรัก.....ประจักษ์แจ้งแห่งดวงจิต
สอนบทเรียน.....เชยชิด.....คิดเฉลย
ตั้งแต่เริ่มจนปลายทาง.....อย่างรำเพย
.....รักเจ้าเอย.....ลาล่วง.....จากห้วงใจ.....
				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ!!!...^Imagine^...!!!
Lovings  !!!...^Imagine^...!!! เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ!!!...^Imagine^...!!!
Lovings  !!!...^Imagine^...!!! เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟ!!!...^Imagine^...!!!
Lovings  !!!...^Imagine^...!!! เลิฟ 0 คน
ไม่มีข้อความส่งถึง!!!...^Imagine^...!!!
>