20 มกราคม 2546 11:47 น.

อยากให้รู้

japan

 ก้อรักที่มีนั้นไม่เคยบอกให้รู้
มีบ้างไหมที่รู้หรือถามฉันสักครั้ง
ฉันอยากให้รู้ว่าฉันรักจริงไม่แสร้งรัก
มันล้นเกินที่จะกักเก็บไว้ในใจ
มีรักที่เก็บจนล้นอุรา
เพียงแค่เอ่ย..ว่ารักเธอนั้นแสนยาก
จึงมีเพียงความคิด ที่รักมากจนล้น
อีกนานไหม...ที่ฉันต้องเก็บ..คำว่า..รักเธอมาก				
8 มกราคม 2546 15:11 น.

ยังรัก

japan

เรื่องราวระหว่างเราในวันก่อน
ได้สอนให้เรียนรู้ในความผูกพัน
ด้วยรักและความห่วงใยที่มีนั้น
ยังระลึกถึงไม่ผันแปรไป

เพียงแค่ความไม่เข้าใจในรัก
ขอเวลาสักพักเพื่อปรับตัว
เพราะฉันกลัวที่จะสูญคนดีแบบเธอ
แค่อยากให้รู้ว่าฉันยังรักเธอคงเดิม				
6 มกราคม 2546 13:49 น.

love

japan


อยากจะพับนกสักพันตัว
เพราะทั้งหัวใจยังมีรักให้
อยากใช้ถ้อยคำร้อยคำมาถักทอ
แล้วห่อเป็นของขวัญ..ผูกมัดด้วยใจ
ให้จัดเรียงเป็นคำว่ารัก...
มาถักทอแล้วมอบไว้ด้วยใจ....
เธอคนดีจะเก็บไว้...หรือทำลายสุดแต่เธอ
เพราะฉันเก้บรักนี้มามอบให้ธอผู้เดีย...วตลอดกาล				
6 มกราคม 2546 13:24 น.

น้อยใจรัก

japan

 
ในความรักที่ฉันมี
อาจไม่ดีพอสำหรับ...ใครบางคน
เธอจึงเกินใจจะอดทน
รักฉันจึงปนไปด้วยนําตา
ฉันอยากรู้ว่ารักสายไปไหม
ถ้าจะให้รักเราหวนคืนดังเดิม
ได้โปรดช่วยเติมรักฉันให้เต็มใจ
แล้วฉันจะให้รักไปเต็มหัวใจเธอ...เช่นเดิม				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
  japan
ไม่มีข้อความส่งถึงjapan
>