8 เมษายน 2546 15:15 น.

thank you

japan

ขอบคุณในความจริงใจที่มอนให้กัน
นับวันเวลาที่ได้รุ้จัก ผ่านไม่กี่ปี
แต่ตังเธอมีแต่ รักและห่วงใย
ให้กับใครคนหนึ่งซึ่งเอาแต่ใจเสมอ				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
  japan
ไม่มีข้อความส่งถึงjapan
>