21 กันยายน 2551 00:24 น.

เคยมี

japan

เคยมีเธอเสมออยู่เคียงใจ
รับรู้รับฟังเรื่องที่เป็นไป
แต่ยามนี้ไม่มีใครรับฟัง
พยามยามรั้งเธอให้กลับมา
แต่กลับทำให้ยิ่งจากลา
กาลเวลาไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมา
ฉันเหงาฉันทรมานในวันที่จากไป
มีหนทางใดที่จะหยุดรักเธฮได้.......สักที				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
Lovers  0 คน เลิฟjapan
Lovings  japan เลิฟ 0 คน
  japan
ไม่มีข้อความส่งถึงjapan
>