16 พฤษภาคม 2546 14:09 น.

ใกล้ใจ...ไกลตา

nok_yak

อุ่นใจอุ่นไอรัก		
ไกลห่างนักยังรู้ได้		
ไม่เห็นไม่เป็นไร		
ขอเพียงใจเราใกล้กัน
		
ฝากลมห่มฟ้าหนาว		
ฝากดวงดาวบอกเล่าฝัน
ห่างไกลไม่สำคัญ		
รักของฉันยังเหมือนเดิม				
9 พฤษภาคม 2546 06:41 น.

แสงดาวฝั่งทะเล

nok_yak

ดาวน้อยลอยเด่นฟ้า
ทอแสงจ้าท้าลมหนาว
ลมริ้วพลิ้วหยอกดาว
น้ำค้างพราวโปรยละออง

เกลียวคลื่นพัดคืนฝั่ง
ครืนคลื่นคลั่งเซาะทรายกอง
คลื่นน้ำคลอทำนอง
ร้องบรรเลงเพลงหาดทราย

คืนเหงา ณ หาดนั้น
มีเพียงฉันยืนเดียวดาย
ล้านดาวพราวประกาย
ทอดแสงยังฝั่งทะเล

คิดถึงคนดีรู้ไหม
ห่างกันเพียงใด
หัวใจยังเฝ้าครวญหา

อยากให้คนดีกลับมา
นั่งมองท้องฟ้า
ฟังเสียงเกลียวคลื่นเซาะทราย

ด้วยรักจักสร้างความหมาย
งามดุจประกาย
แสงดาวเหนือฝั่งทะเล				
8 พฤษภาคม 2546 02:54 น.

ความดีสีดำ

nok_yak

ในงานบุญ คนพล่าน ณ ลานวัด
ชาวบ้านจัด เตรียมหา ภัตตาหาร
ล้มวัวทำ แกงเผื่อ หวังเจือจาน
ประเคนทาน ถวายสงฆ์ ลงพิธี

ต่างอิ่มท้อง อิ่มใจ ไปถ้วนหน้า
วัวถูกฆ่า ร้องไห้ กลายเป็นผี
บุญสีขาว หวังเป็นทาน สานความดี
ไม่แคล้วมี มลทินดำ มาซ้ำรอย				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>