25 พฤศจิกายน 2550 12:09 น.

มหาธีรราชาภิสดุดี

nok_yak

( อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ สลับ วสันตดิลกฉันท์ ๑๔ )

    แสงสูรย์สว่างสรวง 		 	
ประลุห้วงประดับหาว
แสงบารมีพราว 			 	
ประลุจบพิภพไตร

    เย็นกายเพราะหยาดพิรุณพรม 		
ก็ระทมเพราะร้อนใจ
เย็นจิตเพราะน้ำพระหฤทัย 			
ก็ระรื่นเพราะชื่นนาน

     ร่มไทรพิไลหล้า 			
สกุณาก็เบิกบาน
ร่มโพธิสมภาร				 	
นรเปรมเกษมสันต์

     แห่งองค์มหาวชิรเจ้า 			
ศิระเกล้าประคมคัล
กอปรกิจประสิทธิ์คุณะอนันต์ 			
พลวัตพิพัฒน์พา

      ขอทรงสถิตใน 			 
พระมไหสวรรยา
แผ่ราชศักดา- 				
ภินิหารภิบาลไทย

      ตราบสิ้นอุษากลพิภพ 			
ผิวจบอสงไขย
ขอรองพระบาทนฤชัย	 		   	
ศตกัลป์นิรันดร์กาล				
11 พฤศจิกายน 2550 23:07 น.

เจ้าหญิงป่วย

nok_yak

เจ้าหญิงตากลม	
นอนซมป่วยไข้
หมดแรงแกล้งใคร
ไร้ฤทธิ์คิดงอน

น้ำมูกก็ไหล
เจ็บคอก็ไอ
จับไข้ตัวร้อน
กินยานะครับ
นอนหลับพักผ่อน
นิดเดียวเดี๋ยวป้อน
ไม่ขมไม่ขม

อากาศเริ่มหนาว
บาดลึกนึกร้าว
หนาวกายเกินข่ม
จะอยู่ชิดใกล้
เฝ้าไข้ชื่นชม
อบอุ่นอารมณ์
หลับพลันฝันดี

เจ้าหญิงหวานใจ
เป็นไข้อย่างนี้
หากฟ้าปรานี
พี่ขอป่วยแทน				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>