30 สิงหาคม 2550 00:50 น.

ประชาธิปไตยในฝัน

nok_yak

ปวงประชาอยู่ดีมีแก่นสาร
กอบเกิดงานตามหน้าที่มีเหตุผล
อีกสิทธิคงอยู่เคียงคู่ตน
เสรีภาพฉาบล้นครรลองธรรม

เกียรติมนุษย์สุดเลิศเลอเสมอภาค
เสียงข้างมากอาจลวงตาอย่าถลำ
แรงศรัทธามหาชน-เหตุผลนำ
จึงสมคำ "ประชาธิปไตยในฝัน" เอย				
18 สิงหาคม 2550 21:31 น.

ดอกไม้ในมุมมืด

nok_yak

ในหลืบซอกบอกนัยถึงไฟช้ำ
เกมขย้ำกามขยอกบอกตัญหา
เธอยอมกายขายร่างหวังเงินตรา
กลีบผกายับย่นบนที่นอน

สงสารเจ้าดอกไม้ในมุมมืด
ชีพช่างชืดถูกราคะมาหลอกหลอน
สำนึกใหม่ล้างใจทรามเถิดงามงอน
ดอกไม้อ่อนจะผลิใหม่...ถ้าใฝ่ดี				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>