23 มีนาคม 2554 11:55 น.

เชิญร่วมงาน 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์

nok_yak

กองทุนสิปปปชา ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  จัดโครงการ มุทิตาจิต 85 ปี อังคาร กัลยาณพงศ์ กวี จิตรกรคนสำคัญแห่งยุคสมัย ในวันศุกร์ ที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 15.00-21.00 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA) บางกะปิ กรุงเทพฯ ลงทะเบียนที่ 02-727 3343-7 หรือ email: prnida@nida.ac.th (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

ภายในงาน พบกับ การปาฐกถา อุดมคติทางสังคม ของ อังคาร กัลยาณพงศ์ โดย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์  ปัญญาชนสยาม ผู้ได้รับรางวัล Alternative nobel การเสวนา กับ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ทำอย่างไรจะรักษาอุดมคติไว้ได้อย่างมั่นคง โดยมีผู้ร่วมเสวนา คือ อาจารย์ เทพศิริ สุขโสภา และคุณณัฐกานต์ ลิ่มสถาพร การสีไวโอลิน โดย อ.แนบ โสตถิพันธุ์ การอ่านบทกวี โดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์สกุล บุณยทัต คุณจีระนันท์ พิตรปรีชา คุณศักดิ์ศิริ มีสมสืบ คุณไพวรินทร์ ขาวงาม และกวีน้อยเมืองนครฯ การฉายหนังสั้น ของ อาจารย์สุชาติ สวัสดิ์ศรี ชมการแสดงหนังตะลุง โดย อาจารย์บุญธรรม เทอดเกียรติชาติ การแสดงดนตรี โดย วงคันนายาว ซึ่งมี อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นหัวหน้าวง , การแสดงดนตรี ของ คุณพจนารถ พจนาพิทักษ์ ผู้แต่งเพลงคนค้นคน โดยมี คุณนันทพร ไวศยะสุวรรณ์ เป็นพิธีกรตลอดงาน
 อีกทั้งยังมี การประมูลภาพจิตรกรรม ของ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ เพื่อสบทบเข้ากองทุนสิปปปชา พร้อมทั้งการจำหน่ายเสื้อที่ระลึก หนังสือของสำนักพิมพ์เคล็ดไทย และสำนักพิมพ์กินรินทร์ 

คุณวรา จันทร์มณี เลขาธิการกองทุนฯ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า เนื่องจากกองทุนฯ เห็นพ้องกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่า สถาบันการศึกษานอกจากจะคำนึงถึงการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ จึงได้ร่วมกันจัดโครงการเชิดชูปูชนียบุคคลต้นแบบ ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยในวาระนี้ได้จัด โครงการมุทิตาจิต แก่ ท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินอาวุโส ผู้นำทางอุดมคติที่สำคัญคนหนึ่งของไทย เนื่องในวาระที่ท่านมีอายุครบรอบ 85 ปี

หมายเหตุ กองทุนสิปปชา มีอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร อดีตคณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานกองทุน มีท่านอังคาร กัลยาณพงศ์ อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อาจารย์ประยงค์ รณรงค์ ฯ เป็นที่ปรึกษา มีเจตนารมณ์ที่จะใช้พลังความงดงามแห่งศิลปะเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อน หล่อหลอม โน้มนำสังคมให้เข้าถึงความงาม ความดี และความจริง

สอบถามเพิ่มเติม: วรา จันทร์มณี เลขาธิการกองทุนสิปปปชา โทร. 081-347 6997


กองทุนสิปปปชา 22/155 หมู่บ้านบุรีรมย์ ถนนเลียบคลอง 2 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
โทรศัพท์ 081-3476997, 082-2235928 โทรสาร 02-3636351 e-mail: sippapacha@gmail.com				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟnok_yak
Lovings  nok_yak เลิฟ 0 คน
  nok_yak
ไม่มีข้อความส่งถึงnok_yak
>