13 มีนาคม 2547 13:24 น.

เพราะรัก..จึงต้องมา

p.p

๛เพราะรัก..จึงต้องมา๛
๛เพราะห่วงหา ..จึงมาดู
๛ฉันนั้น..แค่อยากรู้๛
๛ว่าเทอมี..ความสุขไหม๛
๛เมื่อฉันเห็น...อย่างนี้๛
๛ฉันก็คง..จะต้องไป๛
๛ไปจากเทอ...ไปให้ไกล๛
๛ลืมหมดจัย ว่ารักเทอ๛				
13 มีนาคม 2547 13:16 น.

เจ็บปวดจัยจัง

p.p

๛ตลอดเวลา ที่ฉันนั้น ได้พบเทอ๛
๛ทุกครั้งที่ ฉันเจอ มันปวดร้าว๛
๛อยากจะรู้ ว่ารักฉัน บ้างหรือเปล่า๛
๛ไม่อยากเศร้า แต่มันคิด เจ็บรู้ไหม๛
๛p.p๛				
13 มีนาคม 2547 11:07 น.

รักรักรัก

p.p

รักรักรัก รักรักรัก รักรักรัก
รักอะไร ก็ไม่เท่า รักฉันนี้
รักอะไร ก็ไม่เท่า รักคนดี
เพราะคนที่ ฉันรัก นั้นคือเทอ
๛p.p๛				
13 มีนาคม 2547 11:07 น.

รักรักรัก

p.p

รักรักรัก รักรักรัก รักรักรัก
รักอะไร ก็ไม่เท่า รักฉันนี้
รักอะไร ก็ไม่เท่า รักคนดี
เพราะคนที่ ฉันรัก นั้นคือเทอ
๛p.p๛				
13 มีนาคม 2547 11:04 น.

รักเทอ..ไม่มีวันหยุด

p.p

๛รักเทอ..ไม่มีวันหยุด๛
๛รักที่มี ไม่สิ้นสุด จากใจฉัน๛
๛รักที่มี มอบให้เทอ ทุกคืนวัน๛
๛รักของฉัน มอบให้เทอ เพียงผู้เดียว๛
๛p.p๛				
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟp.p
Lovings  p.p เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟp.p
Lovings  p.p เลิฟ 0 คน
Calendar
Lovers  0 คน เลิฟp.p
Lovings  p.p เลิฟ 0 คน
  p.p
ไม่มีข้อความส่งถึงp.p
>